Nowe przepisy w Ruchu Drogowym

KWP Kraków. Od dzisiaj działa konfiskata pojazdów mechanicznych nietrzeźwym kierowcom

14 marca 2024, weszły w życie przepisy dotyczące konfiskaty pojazdu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Konfiskacie będzie podlegał pojazd stanowiący własność kierującego w przypadku popełnienia następujących przestępstw w ruchu lądowym:


1.    Prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 k.k.), w przypadku gdy zawartość alkoholu będzie wynosić co najmniej 1,5 promila we krwi (0,75 mg/l).

2.    Sprowadzenia katastrofy (art. 173§1 lub 2 k.k.), sprowadzenia katastrofy z następstwem w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób (art. 173§ 3 lub 4 k.k.), sprowadzenia bezpośrednio niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) lub wypadku komunikacyjnego (art. 177 § 1 k.k.), albo wypadku komunikacyjnego z następstwem w postaci śmierci osoby lub ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu (art. 177 § 2 k.k.):
•     znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
•     w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia, nawet w przypadku gdy kierujący jest trzeźwy
•     w przypadku gdy kierujący spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po popełnieniu wyżej opisanych przestępstw natomiast przed poddaniem go badaniu przez uprawniony organ na zawartość alkoholu lub obecność środka odurzającego.


3.    W przypadku popełnienia tzw. recydywy drogowej polegającej na ponownym popełnieniu przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz pozostałych wyżej wymienionych przestępstw, bez względu na ilość posiadanego alkoholu we krwi.


W przypadku gdy sprawca kieruje pojazdem, którego nie jest jedynym właścicielem, sąd będzie orzekał przepadek równowartości pojazdu, którym kierował w chwili popełnienia przestępstwa. Taka sama sytuacja będzie w przypadku gdy po popełnieniu przestępstwa, sprawca sprzeda lub daruje komukolwiek swój pojazd albo go ukryje.

Powrót na górę strony