Zakres działania - tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o pracy Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu

Komenda Powiatowa Policji
w Oświęcimiu, to główna jednostka Policji
w powiecie oświęcimskim.

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
znajduje się w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 2
w Oświęcimiu.

Służba dyżurna Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
funkcjonuje całą dobę. Numer telefonu do dyżurnego to 47 83 26 280,
adres poczty elektronicznej do dyżurnego to: dyzurni@oswiecim.policja.gov.pl

W przypadku, gdy na miejscu potrzebna jest pilna interwencja Policji należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Jak się z nami skontaktować:

Możesz do nas napisać list i wysłać na adres: 
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu,
ulica Wyspiańskiego 2, 32 - 600 Oświęcim.

Możesz do nas zadzwonić pod numer telefonu: 47 83 26 280

Możesz do nas wysłać wiadomość pocztą elektroniczną adres: komendant@oswiecim.policja.gov.pl

Możesz do nas przesłać wiadomość pocztą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP na adres: /kpp-oswiecim/SkrytkaESP

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu można złożyć również wniosek,
skargę lub petycję.

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
prowadzi
stronę internetową KPP w Oświęcimiu
oraz stronę internetową Biuletyn Informacji Publicznej KPP w Oświęcimiu

Pilne zgłoszenia:

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
lub świadkiem przestępstwa, wykroczenia
lub innego zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo
i porządek publiczny, udaj się do Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu lub do najbliższej jednostki Policji
lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.


Zakres działania Policji:

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja
przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

Policja realizuje wiele zadań,
wśród których najważniejsze to:

- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia;

- ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego,
w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych
oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej,
w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych
do powszechnego korzystania;

- realizowanie działań mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie
w tym zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi;

- realizowanie działań mających na celu
wykrywanie przestępstw i wykroczeń
oraz ściganie ich sprawców.

- reagowanie na zgłoszenia obywateli
dotyczące zdarzeń zakłócających bezpieczeństwo
i porządek publiczny;

Informacja o pracy Komendanta
Powiatowego Policji w Oświęcimiu

Szefem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
jest Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.

Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu
powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendantowi pomagają policjanci
oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Komendant nadzoruje działania policjantów mające
na celu dbanie o bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu oświęcimskiego oraz turystów.

 

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu
koordynuje funkcjonowanie wszystkich
jednostek Policji w powiecie oświęcimskim,
są to komisariaty Policji w Brzeszczach,
w Chełmku, w Kętach i w Zatorze.

 

Informacja dla osób doświadczających trudności
w komunikacji werbalnej (niesłyszących i niemówiących), 
chcących pilnie wezwać Policję:

Jeśli jesteś osobą mającą trudność w komunikowaniu się werbalnym
(niesłyszącą lub niemówiącą), wyślij ze swojego telefonu komórkowego
wiadomość SMS do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
W treści sms należy napisać:

  • jestem osobą niesłyszącą, niemówiącą

  • adres zdarzenia: powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz numer domu lub mieszkania, numer klatki w bloku oraz piętro, na którym doszło do zdarzenia

  • krótką informację co się stało

  • liczbę osób poszkodowanych

  • służbę, która jest potrzebna

  • swoje imię i nazwisko

  • czekaj na zwrotny SMS z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, potwierdzający przyjęcie zgłoszenia

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Powrót na górę strony