Nowe przepisy w Ruchu Drogowym

Powiat oświęcimski. Policjanci przypominają o zmianach w przepisach ruchu drogowego od 1 czerwca 2021

1 czerwca 2021 roku  wprowadzone zostają nowe przepisy mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Nowe prawo z jednej strony nakłada na pieszego pewne obowiązki, z drugiej zobowiązuje kierowców do zachowania jeszcze większej ostrożności.

Przejście dla pieszych

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych kierujący pojazdem jest  zobowiązany do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany:

- zachować szczególną ostrożność,

- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Zakaz używania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego rozpraszającego uwagę, podczas przechodzenia  przez jezdnię czy przejście dla pieszych

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym całą dobę to 50km/h

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Minimalny odstęp między pojazdami

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

Do wszystkich uczestników ruchu drogowego apelujemy o zapoznanie się i stosowanie się do powyższych przepisów, dzięki którym  na drogach będzie znacznie bezpieczniej.

Szczególny apel kierujemy do rodziców, aby porozmawiali ze swoimi dziećmi  w szczególności na temat zakazu korzystania z telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych,  podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych lub ulicę.

 

  • Na ilustracji grafika przejście dla pieszych i potrącony pieszy
  • Na ilustracji grafika przejście dla pieszych
  • Na ilustracji przejście dla pieszych. Przekreślony telefon.
  • Na ilustracji samochody odległość 50 m
Powrót na górę strony