Działania

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP Kraków. W I kwartale w Małopolsce zatrzymano już 1100 praw jazdy za przekroczenie limitu prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

Od początku roku, już ponad 1100 kierujących w Małopolsce straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie limitu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. To tj. o połowę więcej zatrzymanych praw jazdy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Pomimo trwającej pandemii oraz mniejszego natężenia ruchu na drogach kierujący decydują się na znacznie szybszą,   tym samym niebezpieczną jazdę. W ciągu trzech miesięcy br. na małopolskich drogach doszło do 332 wypadków, w których zginęło 25 osób, a 398 zostało rannych. Do większości tych zdarzeń przyczynili się kierujący poprzez zbyt szybką jazdę.

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków drogowych, stąd zdecydowane działania Policji i brak tolerancji na piractwo drogowe. Apelujemy o rozsądek na drodze i właściwą koegzystencję z pozostałymi uczestnikami ruchu drogowego. Tendencję wzrostową zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie limitu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym obserwujemy od paru lat. W całym 2018 roku małopolscy policjanci zatrzymali 1111 praw jazdy z tego powodu. W 2019 roku ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie   i wynosiła 2359. W ubiegłym roku, ponad 4000 kierowców musiało pożegnać się z jazdą samochodem na 3 miesiące. Tak więc coraz więcej kierujących lekceważy zasady bezpieczeństwa przekraczając znacznie limity prędkości w obszarze zabudowanym i  traci czasowo prawo jazdy z tej przyczyny

Przypominamy, że:
• przekraczając limit dopuszczalnej  prędkości  o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy;
• jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu - okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
• natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kk, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat).

 

Powrót na górę strony