Działania

Gmina Zator. Akcja profilaktyczna „Żyj i ratuj życie!” w ramach Tygodnia Mobilności ROADPOL Safety Days w Dolinie Karpia

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej Komendy Policji i policjanci  z Komisariatu Policji w Zatorze, wspólnie z nauczycielem CSR i uczennicami technikum logistycznego o profilu ratownictwo medyczne z Powiatowego Zespołu Numer 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach oraz przedstawicielem Urzędu Gminy Zator, w ramach – Europejskiego  Tygodnia Mobilności ROADPOL Safety Days (16 – 22 września 2023),  przeprowadzili akcję profilaktyczną pn. „Żyj i ratuj życie!”
 

Akcję przeprowadzono w środę (20.09.2023) w Podolszu na drodze wojewódzkiej 781, uczęszczanej przez mieszkańców oraz turystów przyjeżdżających do stolicy Doliny Karpia i  znajdujących się tam parków rozrywki.  
Policjanci zwracali szczególną uwagę na kierowców popełniających wykroczenia, w tym w szczególności przekraczających  dozwoloną prędkość. W przypadku ujawnienia wykroczenia oprócz pouczenia i omówienia  konsekwencji,  proponowali możliwość wzięcia udziału w lekcji z zakresu reagowania na zdarzenie drogowe oraz udzielania pierwszej pomocy. Gdy kierowca wyraził zgodę uczennice technikum logistycznego o profilu ratownictwo medyczne oraz Krzysztof Klimczak nauczyciel Centrum Szkolenia Ratownictwa, przy wykorzystaniu fantoma, uczyli kierujących prawidłowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Kierowcy dowiedzieli się jak zabezpieczyć miejsce wypadku, jak wyciągać rannych z pojazdów, jak ich ułożyć, jak tamować krwawienia.
O tym, że takie działania są potrzebne może świadczyć reakcja kierujących, którzy ze skupieniem i zaangażowaniem wykonywali zadania w ramach instruktażu,
a następnie dziękowali za niezwykłą lekcję pierwszej pomocy. 

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby na drodze zawsze byli uważni i kierowali się rozsądkiem, wtedy bezpiecznie dotrą do celu podróży.

Powrót na górę strony