Ważne zabezpieczenia prewencyjne

Auschwitz - Birkenau. Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości pn. „Marsz Żywych 2022”

28 kwietnia 2022 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki w ramach dni pamięci o holokauście, odbył się 29.  „Marsz Żywych”. Jego uczestnicy  jak co roku przeszli Drogą Śmierci z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I do Auschwitz II – Birkenau, gdzie przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu, który znajduje się pomiędzy ruinami dwóch największych krematoriów,  odbyły się główne uroczystości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, byłych więźniów Edwarda Mosberga oraz  Stanisława Zalewskiego. W uroczystościach wzięli udział również naczelny Rabin Izraela oraz Burmistrz Jerozolimy. Ponadto w tegorocznym Marszu Żywych, wzięło udział około trzech tysięcy uczestników z całego świata w tym przede wszystkim młodzież żydowska oraz młodzież polska.  

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się minutą ciszy poświęconą ofiarom wojny w Ukrainie. Uczestnictwo w marszu jest hołdem w imię pamięci o milionach ludzi pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych,  a także manifestacją przywiązania do takich wartości, jak godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

Zabezpieczenie prewencyjne uroczystości, w której bierze udział tak duża liczba osób z całego świata zawsze stawia przed służbami niezwykle odpowiedzialne zadanie.  Poprzedzone jest ono rzetelnym przygotowaniem planów i koordynacją działań wszystkich służb w tym Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Muzealnej, Służby Ochrony Kolei, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz służb ochrony organizatora uroczystości.

Od wczesnych godzin rannych tuż po odprawie policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach na trasie przejazdu autokarów z uczestnikami oraz na trasie przemarszu. Mundurowi błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także byli gotowi podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku wystąpienia zakłócenia ładu i porządku. Przed uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami sprawdzili całą trasę przemarszu oraz miejsca, w których miała odbyć się ceremonia.

Po zakończeniu zabezpieczenia dowódcy podziękowali funkcjonariuszom oraz wszystkim służbom biorącym udział w działaniach za wielogodzinną służbę oraz włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że podjęte przez nich działania były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu uroczystości.

Powrót na górę strony