Spotkania profilaktyczne z policjantami

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświęcim. „Świadomy nauczyciel, skuteczna profilaktyka”. Policjanci szkolili nauczycieli-bibliotekarzy

Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu prowadzą wiele działań profilaktycznych. Spotykają się z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami, aby przekazywać im ważne informacje o zagrożeniach z którymi może zetknąć się dziecko czy młody człowiek. Przekazują wiedzę dotyczącą przeciwdziałania zagrożeniom oraz wskazówki dotyczące kompetencji poszczególnych instytucji udzielających pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych.

W ubiegły wtorek (3.03.2020) w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodku Szkolenia Nauczycieli w  Oświęcimiu, policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli – bibliotekarzy ze szkół powiatu oświęcimskiego.

W ramach projektu pn. „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, policjanci przybliżyli nauczycielom   zagadnienia związane z zagrożeniami, z którymi może się  zetknąć młody człowiek  podczas korzystania z Internetu. Podali przykłady przestępstw, a także sposoby postępowania w przypadku ujawnienia, że uczeń stał się ofiarą cyberprzemocy.  Omówili konsekwencje karne grożące za czyny dokonane przez Internet lub telefon, w tym przede wszystkim  grożące za  zamieszczanie obraźliwych wpisów lub publikowanie zdjęć i filmów na portalach społecznościowych, bez zgody osoby której wizerunek został wykorzystany. Poruszyli również zagadnienia związane z uzależnieniem od gier komputerowych oraz Internetu. Poinformowali  o instytucjach udzielających pomocy pokrzywdzonym oraz osobom uzależnionym od mediów cyfrowych.

Podczas drugiej części szkolenia policjanci zaprezentowali walizkę edukacyjną, ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wyposażoną w imitację środków psychoaktywnych oraz imitację przyrządów służących do zażywania i ukrywania narkotyków, ponieważ nie każdy wie jak wyglądają współczesne narkotyki. Większość nauczycieli nie jest również świadoma, że niepozorne przedmioty mogą służyć do ukrycia bądź zażywania środków odurzających.  Ponadto policjanci omówili symptomy świadczące o zażywaniu narkotyków, a także podali sposób postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków.  Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani z konsekwencjami grożącym nieletnim i pełnoletnim za przestępstwa narkotykowe, a także dowiedzieli się o placówkach udzielających pomocy osobom uzależnionym od środków odurzających.  

Dzięki  informacjom uzyskanym  podczas szkolenia nauczyciele pogłębili swoją wiedzę o zagrożeniach związanych z korzystaniem z mediów cyfrowych oraz zagrożeniem związanym z zażywaniem środków odurzających, co z pewnością będzie miało wpływ na wczesne rozpoznanie, przeciwdziałanie i udzielenie pomocy uczniowi.

Powrót na górę strony