Spotkania profilaktyczne z policjantami

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zator. Szkoła, Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU oraz policjanci na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

11 października 2021 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zatorze, odbyły się zajęcia profilaktyczne o tematyce bezpieczeństwa dziecka, przeprowadzone przez przedstawicieli „Akademii Bezpieczeństwa Fundacji PZU” oraz policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Oświęcimiu oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Zatorze. 
 
Celem tej wyjątkowej akcji realizowanej w szkołach od 2017 roku przez Fundację PZU, jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat współczesnych zagrożeń oraz właściwego zachowania wobec nich, czyli edukacja w zakresie bezpieczeństwa.


Podczas zajęć w ,,Akademii Bezpieczeństwa”  pod okiem fachowców dzieci uczą się  podstawowych zasad bezpieczeństwa w czterech strefach: strefie bezpiecznego ruchu i rozrywki, strefie teatru, strefie pierwszej pomocy oraz strefie bezpiecznego dorastania.   W każdej ze stref przewidziano gry, zabawy i konkursy sprawdzające wiedzę i umiejętności dzieci z zakresu bezpieczeństwa .


Strefa bezpiecznego ruchu i rozrywki
To strefa, w której uczniowie na terenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego, składającego się z ścieżek,  skrzyżowań, mini znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej,  sprawdzili swoje umiejętności w zakresie poruszania się po drodze zarówno pieszo jak i na rowerach.  Przypomnieli sobie podstawowe zasady ruchu drogowego, zapoznali się z niebezpieczeństwami jakie kryje za sobą nieprzestrzeganie przepisów i brawura na drodze.  W tej strefie nad bezpieczeństwem uczniów czuwali policjanci, którzy uczyli młodych uczestników ruchu drogowego w jaki sposób należy się poruszać po drodze w przypadku gdy to policjant reguluje ruchem drogowym.  Ponadto w tej strefie dzieci miały możliwość  wsiąść do symulatora zderzeniowego oraz do symulatora dachowania. W pierwszym urządzeniu dzieci doświadczyły, co dzieje się z pasażerem pojazdu w trakcie wypadku, natomiast w drugim urządzeniu  dzieci doświadczyły, co dzieje się z pasażerem w przypadku dachowania pojazdu.
 
Strefa teatru
W tej strefie dzieci uczestniczyły w interaktywnym spektaklu o tematyce bezpieczeństwa dziecka w domu, podczas kontaktów z obcymi, czy też podczas zabaw na świeżym powietrzu. Poruszono również zagadnienia związane z zagrożeniami czyhającymi w Internecie, w którym również  należy przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa. 
 
Strefa pierwszej pomocy
Zajęcia z pierwszej pomocy były poprowadzone przez ratownika medycznego, który pokazał w jaki sposób należy przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową, a także zaprezentował jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy w różnych niebezpiecznych wypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu. Następnie dzieci miały możliwość w praktyce sprawdzić swoje umiejętności.  Ponadto w tej części ratownik przypomniał również o zasadach,  które należy stosować, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19.  
 
Strefa bezpiecznego dorastania
W tej strefie zaprezentowana została rola Internetu oraz mediów społecznościowych w życiu młodych ludzi,  gdzie mogą się oni zetknąć z agresją oraz „hejtem”,  a który może mieć bardzo poważne skutki dla młodego człowieka.  W tym bloku tematycznym zaprezentowano w  jaki sposób należy przeciwdziałać temu problemowi. Ponadto zajęcia w tej strefie podejmowały również tematykę związaną z zagrożeniami związanymi ze spożywaniem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków. Za pomocą alkogogli i narkogogli (symulatorów upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu czy narkotyków), młodzież miała możliwość  uświadomienia sobie jak używki obniżają koncentrację, spowalniają czas reakcji, powodują brak możliwości podjęcia prawidłowej reakcji na zagrożenie.
 
W trakcie zajęć uczniowie  otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz elementy odblaskowe.
 
FOTO: ZSO w Zatorze

 

Powrót na górę strony