Prewencja kryminalna

Powiat oświęcimski. Policjanci przypominają o obowiązku odśnieżania dachów, chodników oraz samochodów.

W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku usuwania śniegu z chodników oraz śniegu i sopli z dachów. Natomiast kierowcom przypominają o obowiązku odśnieżenia samochodów przed jazdą.

Policjanci apelują do zarządców i właścicieli budynków o bieżące odśnieżanie chodników, a także usuwanie śniegu oraz sopli lodowych z dachów, szczególnie budynków wielkopowierzchniowych. Zalegający śnieg i sople stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Zgodnie z art. 117 kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Należy pamiętać, że osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, może również ponieść  odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze swojej nieruchomości.

Kolejny zimowy obowiązek spoczywa na kierowcach, a jest nim odśnieżenie samochodu przed jazdą. Zalegający śnieg i zaszronione szyby ograniczają widoczność, co negatywnie wpływa nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Podczas oczyszczania auta  pamiętajmy także o tablicy rejestracyjnej, lusterkach i światłach. O tym obowiązku mówi Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 1 i 5 pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować mandatem karnym w wysokości do trzech tysięcy złotych.

 

Powrót na górę strony