Ważne informacje dla osób zgłaszających zaginięcie

Ważne informacje dla osób chcących zgłosić zaginięcie

W jednostce Policji podczas procedury zgłoszenia zaginięcia osoby, policjant poprosi Cię o:

1.           Podanie pełnych danych personalnych osoby zaginionej;

2.           Aktualne zdjęcie osoby zaginionej;

3.           Podanie cech wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem posiadanych znaków szczególnych;

4.           Opisu ubioru w chwili zaginięcia z uwzględnieniem znaków firmowych;

5.           Oznaczenie grupy krwi;

6.           Opisanie przedmiotów posiadanych w chwili zaginięcia;

7.           Podanie miejsca i okoliczności zaginięcia;

8.           Rodzaju chorób, nałogów oraz charakter nawyków i skłonności, z uwzględnieniem prób samobójczych;

9.           Określenie prawdopodobnych przyczyn zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów;

10.        Podanie adresów osób i instytucji, do których mogła udać się osoba zaginiona.

11.         Ewentualne udzielenie zgody na publikację danych oraz wizerunku osoby zaginionej w środach masowego przekazu;

 

Co należy do obowiązków policjanta, który otrzymał informację o zaginięciu osoby?

1.    Niezwłocznie przyjąć zgłoszenie o zaginięciu osoby;

2.    Zarejestrować osobę zaginioną w policyjnym systemie osób zaginionych;

3.    Utrzymywać kontakt z rodziną osoby zaginionej oraz udzielać im informacji o stanie i przebiegu poszukiwań;

4.    Na żądanie osoby uprawnionej wydanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia;

5.    Poinformowanie osoby zawiadamiającej o organizacjach udzielających pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom osób zaginionych;

 

Jakie prawa mają rodziny osób zaginionych? 

1.    Możliwość złożenia zawiadomienia o zaginięciu osoby w najbliższej jednostce Policji;

2.    Prawo do  kontaktu z policjantem prowadzącym poszukiwanie oraz dozwolonych prawem informacji o stanie i przebiegu poszukiwań;

3.    Żądania wydania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu;

 

 

Powrót na górę strony