Przerwali przemoc

Gmina Chełmek. Sprawca znęcania musiał opuścić miejsce zamieszkania. Ma zakaz zbliżania się do rodziny.

Policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku podczas interwencji domowej zatrzymali 43 – letniego mieszkańca gminy Chełmek. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie nad rodziną, groźby karalne oraz znieważenie policjantów. Agresor otrzymał prokuratorski nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, zakaz kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonych, a także policyjny dozór.

W sobotę (21.01.2023) o godzinie 14.30 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego zachowania mieszkańca gminy Chełmek wobec żony oraz czwórki dzieci. Pod wskazany adres natychmiast udał się policyjny patrol.  W mieszkaniu mundurowi zastali 39 - letnią  mieszkankę gminy jej czworo dzieci w wieku od 7 do 20 lat oraz nietrzeźwego 43 - latka.  W związku z faktem, iż mężczyzna był agresywny wobec rodziny. Został obezwładniony po czym trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie Policji. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu. W trakcie czynności domowy  agresor  wielokrotnie znieważył interweniujących wobec niego policjantów.

Następnie sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego z Komisariatu Policji w Chełmku. Na podstawie zebranych dowodów postawili zatrzymanemu zarzut gróźb karalnych oraz znęcania psychicznego nad żoną i dziećmi, których dopuszczał się od dwóch lat. Został mu również przedstawiony zarzut znieważenia policjantów. Ponadto funkcjonariusze wystąpili do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu z wnioskiem o zastosowanie wobec sprawcy środków zapobiegawczych.

We wtorek (24.01.2023) podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzuty prokuratorskie oraz postanowienie o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, natychmiastowego nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Po opuszczeniu Prokuratury  Rejonowej w Oświęcimiu  podejrzany w asyście policjantów  udał się do miejsca zamieszkania z którego zabrał rzeczy osobiste. Został poinformowany przez funkcjonariuszy o miejscach w których może znaleźć schronie. Ponadto mundurowi pouczyli go, że naruszenie prokuratorskiego nakazu oraz zakazów może skończyć się osadzeniem w areszcie śledczym.

Rodzina została objęta procedurą Niebieska Karta, dzięki której pokrzywdzeni uzyskają pomoc specjalistów z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, natomiast sprawca został objęty nadzorem dzielnicowego.

Za znęcanie psychiczne nad rodziną grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za znieważenie policjanta grozi kara pozbawienia wolności do roku.

Nie czekaj. Przerwij przemoc.
Śledczy apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały łańcuch przemocy. W tym celu należy złożyć zawiadomienie. Pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele instytucji między innymi powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej czy ośrodki interwencji kryzysowej.

Funkcjonariusze  kierują swój apel o przerwanie przemocy  również do osób, które są jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub najbliższa rodzina. Osoby te informując o przemocy w rodzinie swoją postawą dają siłę i wsparcie osobom pokrzywdzonym.    
    
Jesteś osobą pokrzywdzoną? Uzyskasz wsparcie i pomoc.
Osoby z terenu powiatu oświęcimskiego pokrzywdzone przemocą oraz znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach życiowych uzyskają wsparcie i pomoc w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu znajdującym się przy ulicy Dąbrowskiego 139. Z pracownikami ośrodka można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Telefon stacjonarny 33 476 01 03; telefon komórkowy 510 374 573; adres e-mail: wsparcie@akcja.pl.

Osoby pokrzywdzone, które złożyły zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa mogą również zgłosić się do specjalistów z Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działającego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z kilku istniejących w Małopolsce punktów  znajduje się w powiecie oświęcimskim w Babicach przy ulicy Zakładowej 1. Punkt czynny jest w poniedziałek i piątek w godzinach od 15.00 do 20.00; telefon 504 704 933; e-mail: oswiecim@krafos.pl.

Jesteś sprawcą przemocy? Weź udział w terapii i zmień swoje zachowanie wobec najbliższych.
Osoba stosująca przemoc może zmienić swoje negatywne zachowanie wobec najbliższych. Jeśli potrzebuje do tego porady specjalisty należy zgłosić się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu,  w którym prowadzone są programy dla osób stosujących przemoc domową. Dzięki uczestnictwu w odpowiedniej terapii można uzyskać wiedzę na temat sposobów zmiany postępowania wobec osób najbliższych. Telefon do POIK stacjonarny 33 476 01 03; telefon komórkowy 510 374 573.

Powrót na górę strony