Przerwali przemoc

Oświęcim. Znęcał się nad konkubiną, dostał zarzut i musiał opuścić dom

Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji podczas interwencji domowej zatrzymali 35 – letniego mieszkańca Oświęcimia. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie nad konkubiną. Agresor otrzymał prokuratorski nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, zakaz kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonej, a także policyjny dozór.

W niedzielę (11.12.2022) o godzinie 19 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego zachowania mieszkańca Oświęcimia wobec  swojej 34 – letniej partnerki.  Najbliżej wskazanego miejsca byli policjanci z oświęcimskiej drogówki. W mieszkaniu mundurowi zastali pokrzywdzoną oraz jej 35  – letniego konkubenta będącego pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił  do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie Policji.

Następnie sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego, którzy na podstawie zebranych dowodów postawili zatrzymanemu zarzut znęcania fizycznego i psychicznego nad konkubiną, którego dopuszczał się od kilku miesięcy. Ponadto funkcjonariusze wystąpili do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu z wnioskiem o zastosowanie wobec sprawcy środków zapobiegawczych.

Wczoraj (12.12.2022) podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzuty prokuratorskie oraz postanowienie o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, natychmiastowego nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Został poinformowany przez funkcjonariuszy o miejscach w których może znaleźć schronie. Ponadto mundurowi pouczyli go, że naruszenie prokuratorskiego nakazu oraz zakazów może skończyć się osadzeniem w areszcie śledczym.

Pokrzywdzona została objęta procedurą Niebieska Karta, dzięki której uzyska pomoc specjalistów z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, natomiast sprawca zostanie objęty nadzorem dzielnicowego.

Za przestępstwo znęcania grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Nie czekaj. Przerwij przemoc.
Śledczy apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały łańcuch przemocy. W tym celu należy złożyć zawiadomienie. Pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele instytucji między innymi powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej czy ośrodki interwencji kryzysowej.  
Funkcjonariusze  kierują swój apel o przerwanie przemocy  również do osób, które są jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub najbliższa rodzina. Osoby te informując o przemocy w rodzinie swoją postawą dają siłę i wsparcie osobom pokrzywdzonym.    

    
Jesteś osobą pokrzywdzoną? Uzyskasz wsparcie i pomoc.
Osoby z terenu powiatu oświęcimskiego pokrzywdzone przemocą oraz znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach życiowych uzyskają wsparcie i pomoc w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu znajdującym się przy ulicy Dąbrowskiego 139. Z pracownikami ośrodka można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Telefon stacjonarny 33 476 01 03; telefon komórkowy 510 374 573; adres e-mail: wsparcie@akcja.pl

Jesteś sprawcą przemocy? Weź udział w terapii i zmień swoje zachowanie wobec najbliższych.
Osoba stosująca przemoc może zmienić swoje negatywne zachowanie wobec najbliższych. Jeśli potrzebuje do tego porady specjalisty należy zgłosić się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu  w którym prowadzone są programy dla osób stosujących przemoc domową. Dzięki uczestnictwu w odpowiedniej terapii można uzyskać wiedzę na temat sposobów zmiany postępowanie wobec osób najbliższych.

Powrót na górę strony