Pomoc POIK w sytuacji kryzysowej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu ( POIK)

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Oświęcimiu  mieści się budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu przy ulicy Bema 4, pokój numer 9

Z pracownikami ośrodka można kontaktować się osobiście lub telefonicznie.

- telefon komórkowy 510 374 573

- adres E-mail: wsparcie@akcja.pl

- strona Internetowa: POIK Oświęcim

Specjaliści Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, świadczą bezpłatną pomoc mieszkańcom powiatu oświęcimskiego pokrzywdzonym przemocą oraz znajdującym się w kryzysowych sytuacjach rodzinnych lub życiowych.

Pomoc udzielana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00.

W ramach interwencji kryzysowej w uzasadnionych przypadkach Ośrodek udziela również całodobowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

 

Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tworzą:

Specjalista do spraw rozwiązywania problemów w rodzinie/Interwent;

Pracownik socjalny;

Psycholog;

Terapeuta do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Pedagog;

Prawnik

Opiekun hostelu;

Mediator;

Specjalista do spraw uzależnień;

 

Formy pomocy realizowane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

udzielanie wsparcia;

edukacja w zakresie przysługujących praw i sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowej;

konsultacje psychologiczne;

konsultacje prawne;

konsultacje pedagogiczne;

poradnictwo rodzinne;

mediacje rodzinne;

konsultacje dotyczące uzależnień, współuzależnień również dla dorosłych dzieci alkoholików;

rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze;

interwencje w sprawach klientów w instytucjach;

współpraca z instytucjami;

zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej;

 

Współpraca ze służbami i instytucjami na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”, współpracuje z różnymi służbami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy domowej.

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje projekt „ Pokonaj Kryzys”

Projekt pod  nazwą  „Pokonajmy kryzys”, realizowany na terenie powiatu oświęcimskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy wsparciu europejskiego Funduszu Społecznego.

Program skierowany jest do osób oraz rodzin dotkniętych różnymi problemami i sytuacjami kryzysowymi między innymi: ofiarami przemocy domowej, rodzinami w których występują konflikty małżeńskie lub partnerskie, osób u których występuje przeciążenie psychiczne i przewlekły stres, ofiarami wypadków drogowych czy losowych, osób z trudnościami wychowawczymi, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Program wsparcia pn. „Pokonajmy kryzys”. obejmuje:

Działania interwencyjne na rzecz  osób pokrzywdzonych przemocą domową m. in.: przez terapię dla matek, terapię dla dzieci, zajęcia z samoobrony, grupą wsparcia prowadzoną przez psychologa , indywidualne poradnictwo wychowawcze,  indywidualne poradnictwo psychologiczne;

Działania z zakresu profilaktyki dla małżeństw: przez indywidualne poradnictwo psychologiczne, terapię małżeńską, mediacje rodzinne, warsztaty wyjazdowe o tematyce edukacyjnej.

Działania wspierające dla osób z przeciążeniem psychicznym i przewlekłym stresem najczęściej w rodzinach osób chorych przewlekle: poprzez wsparcie asystenta rodziny, wirtualną grupę wsparcia dla rodzin osób chorujących na nowotwór,  indywidualne poradnictwo psychologiczne w miejscu zamieszkania, wirtualna grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie.

Działania na rzecz osób, które doznały różnego rodzaju wypadków losowych, a także mających trudności wychowawcze polegają na indywidualnym poradnictwie psychologicznym realizowanym w miejscu zamieszkania, a także  indywidualnym poradnictwie pedagogicznym realizowanym w miejscu zamieszkania.

Jeśli chcesz otrzymać fachowe wsparcie i pomoc w ramach w/w projektu, najpierw skontaktuj się telefonicznie z pracownikami biura projektu „Pokonajmy kryzys” pod numer telefonu 798 307 063 lub wyślij wiadomość pocztą elektroniczną na adres E-mail: pcpr.pk@gmail.com. Następnie pracownik umówi Cię na spotkanie ze specjalistą, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Nowe biuro projektu znajduje się w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu. Biuro jest  czynne w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorek  od 7:00 do 16:00, w piątek od 7:00 do 14:00.

 

Ośrodek prowadzi również programy dla osób stosujących przemoc domową:

- Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie;

- Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie;

Dzięki uczestnictwu w odpowiedniej terapii, uczestnik wyżej wymienionego programu ma możliwość uzyskania wiedzy dotyczącej możliwości zmiany swojego negatywnego postępowania wobec osób najbliższych.

 

 

 

 

 


 

 

Powrót na górę strony