Z życia garnizonu

Brzeszcze. Nadkomisarz Łukasz Sysak zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach

Wczoraj (15.04.2024)  w  Komisariacie Policji w Brzeszczach odbyła się uroczystość, podczas której I zastępca komendanta powiatowego Policji w Oświęcimiu mł. insp. Paweł Ślęczkowski, powierzył nadkom.  Łukaszowi Sysak, pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach.

Po odczytaniu  rozkazu personalnego mł. insp. Paweł Ślęczkowski wręczył nadkom. Łukaszowi Sysak akt powierzenia obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach. Złożył mu również podziękowania za dotychczasową wieloletnią służbę w oświęcimskiej komendzie Policji, a także życzył pomyślności w realizacji zadań służbowych na rzecz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brzeszcze.
Nadkom. Łukasz Sysak w swoim przemówieniu podziękował za zaufanie oraz powierzenie obowiązków zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby skutecznie realizować zadania mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w gminie Brzeszcze.

Gratulacje i życzenia nadkom. Łukaszowi Sysak złożyli komendant Komisariatu Policji w Brzeszczach nadkom. Łukasz Piątek, zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. szt. Łukasz Zastawny oraz policjanci i pracownicy brzeszczańskiej jednostki Policji.
 

Pełniący obowiązki zastępcy komendanta Komisariatu Policji nadkom. Łukasz Sysak ma 43 lata. Do Policji w stąpił w 2005 roku. Służbę rozpoczął w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku Białej. W 2009 roku rozpoczął służbę w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Powrót na górę strony