Z życia garnizonu

Oświęcim. Komendanci Komisariatu Policji w Brzeszczach przeszli na emeryturę. Zmiany na stanowiskach komendantów Komisariatów Policji w Brzeszczach i Chełmku.

23 lutego 2024 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę: podinspektora Piotra Grabowskiego Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach oraz aspiranta sztabowego Jana Słowiaka Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach.

W uroczystości wzięło udział kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, komendanci komisariatów Policji, naczelnicy wydziałów, policjanci oraz pracownicy Policji. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu młodszy inspektor Paweł Ślęczkowski, w słowach podziękowania za wzorową służbę na rzecz społeczeństwa, skierowanych do Komendantów Komisariatu Policji w Brzeszczach, podkreślił ich rzetelność, duże doświadczenie oraz zaangażowanie we wszystkie działania, które realizowali lub nadzorowali Komendanci. Szczególnie gorąco dziękował za zrozumienie, wzajemny szacunek oraz bardzo dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Do tych słów dołączyli wszyscy policjanci i pracownicy Policji, którzy wraz z Komendantem życzyli przechodzącym na emeryturę Komendantom Komisariatu Policji w Brzeszczach dobrego zdrowia, oraz pomyślności w realizacji odkładanych planów i zamierzeń.  

Przechodzący na emeryturę po 33 latach służby w Policji podinspektor Piotr Grabowski oraz aspirant sztabowy Jan Słowiak przechodzący na emeryturę po 26 latach służby w Policji,  w swoich przemówieniach podziękowali kierownictwu oświęcimskiej jednostki, policjantom i pracownikom Policji, za okazaną serdeczność, zaufanie i zrozumienie oraz bardzo dobrą współpracę w realizacji wspólnego celu, którym było dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.

W następnej części uroczystości odczytano rozkazy personalne dotyczące zmian na stanowiskach Komendantów Komisariatu Policji w Brzeszczach oraz Chełmku. Powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach został nadkomisarz Łukasz Piątek, dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji w Chełmku. Natomiast pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku, Komendant powiatowy Policji w Oświęcimiu, powierzył aspirantowi sztabowemu Grzegorzowi Czardyban, dotychczasowemu Kierownikowi Referatu Dochodzeniowo – Śledczego oświęcimskiej komendy Policji.

Powrót na górę strony