Rekrutacja do służby w Policji

KPP Oświęcim. Zostań Policjantem. To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz pomagać innym.

Zostań Policjantem. To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy.

Służba w Policji zapewnia:
- ciekawą i interesującą pracę;
- stabilność zatrudnienia;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- możliwość podjęcia pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
- różnorodny system szkoleń,
- klarowny system wynagradzania;
- rozbudowany system socjalny;

Jak zostać policjantem?

By zostać policjantem należy przejść postępowanie kwalifikacyjne, które umożliwia podjęcie służby w Policji. Każdy kandydat na funkcjonariusza Policji musi być pełnoletnim obywatelem polskim, który cieszy się nieposzlakowaną opinią, nigdy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo oraz posiada pełnię praw publicznych. Niezbędne jest też co najmniej średnie wykształcenie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także odpowiednia zdolność fizyczna oraz psychiczna do służby.
Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji?
Pierwszym etapem postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie wymaganych dokumentów. Najważniejsze z nich to kwestionariusz osobowy oraz podanie o przyjęcie do służby. W tym ostatnim należy wymienić jednostkę Policji, w której chce się służyć, a także wskazać preferowane miejsce pracy. Jeżeli wszystkie dokumenty są w porządku, kandydat może przystąpić do pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego, którymi są test wiedzy o Policji, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska oraz ankieta bezpieczeństwa osobowego. Po pozytywnym ukończeniu wszystkich etapów przyjęty do służby kandydat zostaje skierowany na szkolenie podstawowe w szkole Policji trwające od 6 do 7 miesięcy.

Ile zarabia policjant?

Kursant (policjant do czasu  ukończenia szkolenia podstawowego) otrzymuje bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, a także pensję w kwocie ok. 4160 zł brutto. Po ukończeniu szkolenia następuje trzymiesięczny okres wdrażania do służby, podczas którego początkujący policjant pracuje pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. Policjant po kursie podstawowym zarabia ok. 5180zł brutto. Jeżeli policjant wcześniej pracował na pełnym etacie do jego pensji jest również doliczana wysługa lat.
Jako funkcjonariusze publiczni wszyscy policjanci są zatrudnieni na umowie o pracę i poza normalną pensją mają zapewnione różne dodatki przysługujące pracownikom służb mundurowych np. dodatek motywacyjny oraz zwrot kosztów dojazdu. Raz w roku wypłacana jest: 13 – pensja, mundurówka oraz  dopłata do wypoczynku.  Ponadto policjanci mają prawo do wcześniejszej emerytury - może to mieć miejsce już po 25 latach służby.

Wymogi formalne dla kandydata do służby w Policji:  
obywatelstwo polskie, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia; korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność; zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Procedurę rekrutacji rozpoczyna złożenie wymaganych dokumentów,
na które składają się:
- podanie o przyjęcie do służby;
- życiorys / CV

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - część A i B,
- kserokopie prawa jazdy, świadectw pracy lub służby;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty potwierdzające dodatkowe,  punktowane kwalifikacje, m.in. posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego; pielęgniarki, ratownika wodnego, instruktora; sportów walki, strzelectwa; ratownictwa wodnego, nurkowania, znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. A, C, C+E;
- książeczka wojskowa - do wglądu, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową;

Składanie dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Dokumenty od kandydatów do służby w Policji przyjmowane są we wtorki w godzinach od 9.00 do 19.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu  ulica Wyspiańskiego 2, 32 – 600 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numer telefonu  47 83 26 215 lub 47 83 26 245.

Aktualne informacje na temat prowadzonej rekrutacji do służby w Policji  w województwie małopolskim znajdziesz na stronie: www.malopolska.policja.gov.pl   w zakładce „Praca w Policji”

Powrót na górę strony