Kierownictwo

KIEROWNICTWO

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  W OŚWIĘCIMIU

 

Inspektor Robert Chowaniec

Inspektor Robert Chowaniec urodził się w 1965 roku w Oświęcimiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął  w 1991 roku. Od początku  był związany z pionem kryminalnym  w oświęcimskiej, a następnie bielskiej komendzie Policji.

W 1999 roku objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

W 2005 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta  Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

8 lipca 2016 został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Złota Odznaka Załużony Policjant

Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

 


 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA  POWIATOWEGO POLICJI W OŚWIĘCIMIU

Młodszy Inspektor Paweł Ślęczkowski

Podinspektor Paweł Ślęczkowski urodził się w 1975 roku w Libiążu. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej.

Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku w Komendzie Powiatowej Policji w  Chrzanowie.

W 2007 roku rozpoczął pełnienie służby w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

W  2010 roku został absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W 2012 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Dochodzeniowo – Śledczego w Komisariacie Policji w Trzebini.

W 2014 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini.

21 lutego 2023 roku został powołany do pełnienia obowiązków na stanowisku  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Powrót na górę strony