Zielona Strefa

Zielona Strefa - Zgłoś popełnione przestępstwo lub wykroczenie przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu

Jeżeli posiadasz informację o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi, oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem lub zabronionych działaniach zmierzających do degradacji środowiska naturalnego powiadom właściwą terytorialnie jednostki Policji. 

W przypadku pilnej interwencji  powiadom Policję telefonicznie dzoniąc pod pod numer alarmowy 112

Jeśli nie jest potrzebna pilna interwencja, ale chcesz powiadomić służby o swoich spostrzeżeniach możesz skorzystać z możliwości zgłoszenia przez Internet za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (link). 

Pocztą elektroniczną do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu  na skrzynkę elektroniczną: zielonastrefa@oswiecim.policja.gov.pl

W przypadku zwierząt dzikich informacji na temat udzielenia im pomocy można uzyskać także  w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie telefon 605 100 179

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

„Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi”.

(art.1.ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)

„Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”

„Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.”

(art. 2 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

 

Powrót na górę strony