Oficer Prasowy

OFICER PRASOWY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OŚWIĘCIMIU

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka

Kontakt:

Telefon komórkowy: 603 390 153

Telefon stacjonarny: 47 83 26 254

E-mail: rzecznik@oswiecim.policja.gov.pl

Informacja dla przedstawicieli mediów:

Oficer Prasowy lub osoba zastępująca  odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę i siedzibę redakcji oraz numer telefonu. Korespondencja odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.  W godzinach popołudniowych, weekendy oraz święta udzielane są odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące ważnych, bieżących zdarzeń.


Gwiazda policyjna logo Policji w Oświęcimiu

Powrót na górę strony