Oficer Prasowy

OFICER PRASOWY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OŚWIĘCIMIU

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka

Kontakt:

Telefon komórkowy: 603 390 153

Telefon stacjonarny: 47 83 26 254

E-mail: rzecznik@oswiecim.policja.gov.pl

Zastępstwo:    

W dniach 10 i 11.06.2024 roku w zastępstwie za oficera prasowego informacji mediom udzielać będą:

W zakresie zdarzeń kryminalnych:

- asp. szt. Jarosław Adamiec Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Oświęcim tel. 47 83 26 247,  kom. 603 390 137.

W zakresie zdarzeń w ruchu drogowym:

- asp. Mateusz Pająk Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Oświęcim tel. 47 83 26 311,  kom. 511 852 751

 

Informacja dla przedstawicieli mediów:

Oficer Prasowy lub osoba zastępująca  odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę i siedzibę redakcji oraz numer telefonu. Korespondencja odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.  W godzinach popołudniowych, weekendy oraz święta udzielane są odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące ważnych, bieżących zdarzeń.

 


Gwiazda policyjna logo Policji w Oświęcimiu

Powrót na górę strony