Małopolska Policja E- Usługi

Małopolska Policja E-Usługi

Małopolska Policja  e – usługi to platforma internetowa umożliwiająca załatwienie przez Internet kilku usług świadczonych przez Policję. Sprawdź jakie usługi możesz załatwić korzystając z platformy - link małopolska Policja  e – usługi:

1.    WYDARZENIA NIEMASOWE - możesz złożyć wniosek dotyczący imprezy o charakterze niemasowym; Przy zgłoszeniu wymagany jest dowód elektroniczny lub profil zaufany.

2.    KONTROLA AUTOBUSU - możesz złożyć wniosek dotyczący kontroli autobusu; Przy zgłoszeniu wymagany jest dowód elektroniczny lub profil zaufany, podpis kwalifikowany.

3.    INFORMACJA PUBLICZNA - możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej; Przy zgłoszeniu nie jest wymagany dowód elektroniczny lub profil zaufany, podpis kwalifikowany.

4.    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - możesz złożyć wniosek i uzyskać dostęp do dokumentacji zamówienia publicznego; Przy zgłoszeniu wymagany jest dowód elektroniczny lub profil zaufany, podpis kwalifikowany. Realizacja wyłącznie KWP Kraków.

5.    STATUS SPRAW - za pośrednictwem platformy małopolska Policja e – usługi możesz również sprawdzić status realizacji danej sprawy przesłanej za pośrednictwem tej platformy.

6.    ZAŚWIADCZENIE Z KOLIZJI / WYPADKU - możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o kolizji lub wypadku drogowym: Wymagany dowód elektroniczny lub profil zaufany, podpis kwalifikowany.

7.    PATRONAT NAD WYDARZENIEM - możesz złożyć wniosek o objęcie wydarzenia patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu; Przy zgłoszeniu wymagany jest dowód elektroniczny lub profil zaufany, podpis kwalifikowany.

8.    WYŚLIJ MATERIAŁY DO SPRAWY - możesz przesłać za pośrednictwem ePUK (w eUsługi kliknąć wyślij materiały do sprawy, a następnie przejdź do ePUK) materiały do prowadzonej sprawy w danej jednostce Policji na terenie Małopolski. W tym celu w chwili złożenia zawiadomienia o przestępstwie czy wykroczeniu dodatkowo podaj swój adres poczty elektronicznej. Na ten adres zostanie do Ciebie wysłany indywidualny kod. Przy jego użyciu będziesz mógł przesłać dodatkowe materiały do zgłoszonej sprawy. Aby przesłać dokumenty należy posiadać dowód elektroniczny lub profil zaufany, podpis kwalifikowany.

Platforma małopolska Policja e – usługi  realizowana jest w ramach projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski” współfinasowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) w ramach Osi 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Celem projektu jest rozwój usług świadczonych drogą on-line i cyfryzacji procedur administracyjnych małopolskiego garnizonu Policji.
Projekt ma przyczynić się  do rozwoju e-administracji, poprzez elektroniczne udostępnienie zasobów informacji sektora publicznego w celu zwiększenia otwartości dostępu obywateli i przedsiębiorców do usług publicznych.
Poprzez realizację projektu tj. wdrożenie nowych e-usług publicznych nastąpi podniesienie jakości i rozszerzenie zakresu usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną.

Klikając w poniższą ikonkę możesz przejść do platformy małopolska Policja e - usługi:

 

 

Powrót na górę strony