Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OŚWIĘCIMIU

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu:

Komendant Powiatowy Policji inspektor Robert Chowaniec

I - Zastępca Komendanta  Powiatowego Policji w Oświęcimiu

Młodszy inspektor Paweł Ślęczkowski

 

Nazwa jednostki Policji: Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Adres: Oświęcim ulica Wyspiańskiego 2

Kod pocztowy: 32 - 600

Telefon: + 48 47 83 26 280
E-mail:
dyzurni@oswiecim.policja.gov.pl

Faks: + 48 47 83 26 208

E-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl

WWW: http://oswiecim.policja.gov.pl

Podany numer telefonu oraz adres e-mail nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.  Aby zgłosić pilną interwencję Policji należy dzwonić pod numer alarmowy:  112

Wiadomości z poczty E- mail oraz E-puap dczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30.

Ważne numery telefonów :

Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu telefon + 48 47 83 26 280;

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu telefon + 48 47 83 26 210

Sekretariat Wydziału Kryminalnego telefon + 48 47 83 26 226

Sekretariat Wydziału Prewencji telefon + 48 47 83 26 231

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego telefon + 48 47 83 26 313

 

 

Powrót na górę strony