Dzielnicowi KPP Oświęcim

10. Oświęcim Osiedle Chemików dzielnica IV sierżant Krzysztof Knapik

E-mail: dzielnicowy.oswiecim10@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 235
Telefon komórkowy: 660 638 245

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Oświęcim ulice: Dąbrowskiego od nr 34 do 44 (parzyste) oraz od nr 37 do 119 (nieparzyste), Broniewskiego, Szpitalna, Budowlanych, Staffa, Krasińskiego, Nojego 1 a,b,c,d, Słowackiego (rejon Placu Pokoju), Tysiąclecia (rejon Placu Pokoju), Kasprowicza, Śniadeckiego od nr 28 do 32 (parzyste), oraz od nr 41 do 55 (nieparzyste).


Punkt przyjęć dzielnicowego:Punkt przyjęć dzielnicowego:  Rada Osiedla PÓŁNOC budynek Harcówki  - pierwsza środa miesiąca - godz. 17.00

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:
Parkowanie pojazdów w zatoce przystanku autobusowego oraz w odległości mniejszej niż 15 m od przystanku  autobusowego.

Miejsce:
Oświęcim rejon przystanków Kowal przy ulicy Słowackiego, po obu stronach ulicy.

Zakładany cel:
Wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenie popełniania wykroczeń drogowych przez kierujących pojazdami mechanicznymi w rejonie objętym planem,  od 10 do 20 procent.

Działania:
Kontrole wskazanego miejsca, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, wnioskowanie o zwiększenie liczby patroli we wskazane miejsce zagrożone, przeprowadzenie prelekcji w Szkole Podstawowej numer 8 w Oświęcimiu, przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z pracownikami pobliskich placówek handlowo- usługowych na temat założeń planu priorytetowego.

Współpraca:
Rada Osiedla Wschód, Szkoła Podstawowa nr 8, Straż Miejska, Dzielnicowy rejonu nr X

Zakładany czas realizacji:
Od 1.01.2024 do 31.06.2024 roku

 

Powrót na górę strony