Dzielnicowi KPP Oświęcim

8. Oświęcim Osiedle Chemików dzielnica II młodszy aspirant Mateusz Kowalówka

E-mail: dzielnicowy.oswiecim8@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 235

Telefon komórkowy: 660 633 941

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Oświęcim ulice: Józefa Bema nr 21do37(nieparzyste) od 8-12 (parzyste), Chrobrego, Dąbrowskiego od nr 46 do 56(parzyste), Kusocińskiego, Olszewskiego od nr 23 do57(nieparzyste), Mieszka I, Partyzantów, Mendelejewa, Słowackiego od nr 25 do 45 i 32-64, M.C.Skłodowskiej, Ks. Staszica, Śniadeckiego od r 2 do 24(parzyste), Tysiąclecia od nr 1 do 21(nieparzyste), Wróblewskiego, Chemików od nr 2-18.

Punkt przyjęć dzielnicowego: drugi czwartek miesiąca godzina 17:00  Rada Osiedla  WSCHÓD ul. Olszewskiego 43

 

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:
Parkowanie pojazdów w zatoce przystanku autobusowego oraz w odległości mniejszej niż 15 m od przystanku  autobusowego.

Miejsce:
Oświęcim rejon przystanków Kowal przy ulicy Słowackiego, po obu stronach ulicy.

Zakładany cel:
Wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenie popełniania wykroczeń drogowych przez kierujących pojazdami mechanicznymi w rejonie objętym planem,  od 10 do 20 procent.

Działania:
Kontrole wskazanego miejsca, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, wnioskowanie o zwiększenie liczby patroli we wskazane miejsce zagrożone, przeprowadzenie prelekcji w Szkole Podstawowej numer 8 w Oświęcimiu, przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z pracownikami pobliskich placówek handlowo- usługowych na temat założeń planu priorytetowego.

Współpraca:
Rada Osiedla Wschód, Szkoła Podstawowa nr 8, Straż Miejska, Dzielnicowy rejonu nr X

Zakładany czas realizacji:
Od 1.01.2024 do 31.06.2024 roku

 

Powrót na górę strony