Dzielnicowi KPP Oświęcim

1. Oświęcim Zasole dzielnica I aspirant Łukasz Januszyk

E-mail:  dzielnicowy.oswiecim1@oswiecim.policja.gov.pl

Telefon stacjonarny:  47 83 26 237
Telefon komórkowy:   660 627 848

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Oświęcim ulice: Obozowa od 1 do 47 (nieparzyste), Krzywa, Więźniów Oświęcimia, Powstańców Warszawy, Pileckiego, Jaracza, Leszczyńskiej, Kolbego, Legionów od nr 84 do ul. Żołnierzy Września, Wyzwolenia nr 17 i 19, Skośna, Żołnierzy Września, Spółdzielców, Kalicińskiego.

Punkt przyjęć dzielnicowego:  Rada Osiedla Zasole ulica Obozowa w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane   zagrożenie:
Grupowanie się osób spożywających alkohol, zakłócających ciszę nocną, niszczących infrastrukturę na placu zabaw za Delikatesami SHOT przy ulicy Więźniów Oświęcimia.

Miejsce:
Oświęcim ulica Więźniów Oświęcimia za Delikatesami SHOT (Więźniów Oświęcimia 9A)

Zakładany cel:

Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Wyeliminowanie przypadków zakłócających ład i porządek publiczny.

Działania:
Stanowcze i konsekwentne reagowanie na popełniane wykroczenia. Zwiększenie liczby patroli podczas pełnionych służb na terenie miasta Oświęcim. Poinformowanie podmiotów współpracujących o wprowadzeniu działań w ramach Planu Priorytetowego.

Współpraca:
Straż Miejska Oświęcim, Rada Osiedla Zasole, Powiatowy Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy.

Zakładany czas realizacji:
Od 1.01.2024 do 31.06.2024 roku

Powrót na górę strony