Dzielnicowi KP Zator

4. Las, Przeciszów młodszy aspirant Tomasz Ryszawy

E-mail: dzielnicowy.zator35@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 567
Telefon komórkowy: 662 010 531

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Przeciszów, Las

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:


Blokowanie lub utrudnianie mieszkańcom wyjazdu z posesji przez samochody pozostawione przez pasażerów pociągów, odjeżdżających z Dworca PKP w Przeciszowie.

Miejsce:
Ulica Kolejowa w Przeciszowie

Zakładany cel: Ograniczenie popełnianych wykroczeń drogowych. Spadek liczby interwencji o 90 %.

Działania:
Regularne kontrole w rejonie ulicy Kolejowej. Stanowcze reagowanie na wykroczenia. Inicjowanie podjęcia działań zmierzających do wybudowania większej liczby miejsc parkingowych oraz właściwego oznakowania ulicy przez PKP oraz UG Przeciszów.

Współpraca:
Urząd Gminy w Przeciszowie, PKP S.A. Kraków  

Zakładany czas realizacji:
Od 1.01.2024 roku  do 30.06.2024 roku

Powrót na górę strony