Dzielnicowi KP Zator

1. Zator aspirant sztabowy Sławomir Charnas

E-mail:dzielnicowy.zator32@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 566
Telefon komórkowy: 662 010 527

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Zator

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:
Grupowanie się osób zakłócających ład i porządek publiczny oraz niszczących mienie.

Miejsce:
Rejon ulicy Dolina Karpia - łącznik pomiędzy ulicami Zamkowa i Parkowa w Zatorze.

Zakładany cel:
Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów. Spadek wyżej liczby wykroczeń o co najmniej 30 %.

Działania:
Wzmożenie patroli oraz stanowcze reagowanie na ujawnione wykroczenia we wskazanym miejscu. Rozmowy z przewodniczącą osiedla oraz mieszkańcami na temat realizacji zadań Planu priorytetowego, udział w radach osiedla.

Współpraca:
UM Zator, Przewodniczący osiedla Centrum

Zakładany czas realizacji:
Od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku

  

Powrót na górę strony