Dzielnicowi KP Zator

2. Graboszyce, Grodzisko, Łowiczki, Piotrowice, Rudze sierżant sztabowy Rafał Jończy

E-mail:dzielnicowy.zator33@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 569
Telefon komórkowy: 662 010 754

 

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Grodzisko, Graboszyce, Rudze, Piotrowice, Łowiczki.

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:
Grupowanie się osób zakłócających ład i porządek publiczny oraz niszczących mienie.

Miejsce:
Rejon ulicy Dolina Karpia - łącznik pomiędzy ulicami Zamkowa i Parkowa w Zatorze.

Zakładany cel:
Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów. Spadek wyżej liczby wykroczeń o co najmniej 30 %.

Działania:
Wzmożenie patroli oraz stanowcze reagowanie na ujawnione wykroczenia we wskazanym miejscu. Rozmowy z przewodniczącą osiedla oraz mieszkańcami na temat realizacji zadań Planu priorytetowego, udział w radach osiedla.

Współpraca:
UM Zator, Przewodniczący osiedla Centrum

Zakładany czas realizacji:
Od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku

 

Powrót na górę strony