Dzielnicowi KP Zator

3. Laskowa, Palczowice, Podolsze Smolice, Trzebieńczyce aspirant sztabowy Bogdan Rokowski

E-mail: dzielnicowy.zator34@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 568
Telefon komórkowy: 662 010 583

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.


Rejon służbowy: Podolsze, Smolice, Palczowice, Trzebieńczyce, Laskowa.

Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby grupujące się w rejonie toru rowerowego Pumtrack  w Palczowicach przy ulicy Świętojańskiej.

Powrót na górę strony