Dzielnicowi KP Zator

3. Laskowa, Palczowice, Podolsze Smolice, Trzebieńczyce aspirant sztabowy Bogdan Rokowski

E-mail: dzielnicowy.zator34@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 568
Telefon komórkowy: 662 010 583

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.


Rejon służbowy: Podolsze, Smolice, Palczowice, Trzebieńczyce, Laskowa.

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:


Zakłócenia ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym.

Miejsce:
Rejon boiska sportowego „Orlik” w Palczowicach przy ulicy Świętojańskiej

Zakładany cel:

Spadek o 50 % liczby wykroczeń porządkowych. Wzrost poczucia bezpieczeństwa.  

Działania:
Kontrole w rejonie boiska sportowego „Orlik”. Stanowcza reakcja na wykroczenia. Rozmowy profilaktyczne ze sprawcami. 

Współpraca:
Sołtys wsi Palczowice, przewodniczący  os. Morysina, animatorzy „Orlika”, mieszkańcy.  

Zakładany czas realizacji:
Od 1.01.2024 roku  do 30.06.2024 roku

Powrót na górę strony