Dzielnicowi KP Kęty

7. Bulowice, Witkowice sierżant sztabowy Łukasz Medyński

E-mail:dzielnicowy.kety31@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 506
Telefon komórkowy: 660 712 753

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Bulowice, Witkowice

Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest przeciwdziałanie przypadkom zakłócenia ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem w rejonie Kościoła Parafialnego w Witkowicach, w rejonie OSP w Witkowicach oraz w rejonie  parkingu  przy ulicy Dworskiej w Witkowicach 

Powrót na górę strony