Dzielnicowi KP Kęty

7. Bulowice, Witkowice sierżant sztabowy Łukasz Medyński

E-mail:dzielnicowy.kety31@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 506
Telefon komórkowy: 660 712 753

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Bulowice, Witkowice

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:
Zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby gromadzące się w miejscu publicznym

Miejsce:
Bulowice ulica Bielska rejon sklepu Żabka, rejon sklepu Lewiatan rejon ulicy Krakowskiej oraz w rejonie przystanków autobusowych.

Zakładany cel:
Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób korzystających z komunikacji miejskiej, Ograniczenie ilości popełnianych czynów zabronionych o 20-30 %.

Działania:
Wzmożone kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego, egzekwowanie przepisów prawa.

Współpraca:
Straż Miejska w Kętach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie od 16.01.2024 do 15.07.2024 roku

Powrót na górę strony