Dzielnicowi KP Kęty

6. Bielany, Łęki, Malec, Nowa Wieś aspirant sztabowy Andrzej Głowiak

E-mail:dzielnicowy.kety30@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 507
Telefon komórkowy: 662 010 416

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Miejscowości: Łęki, Bielany, Malec, Nowa Wieś.

Zdiagnozowane zagrożenie:
Grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, niszczenie mienia

Miejsce:
Łęki ulica Akacjowa przy boisku ORLIK

Zakładany cel:
Spadek o 40 % liczby wykroczeń porządkowych. Wzrost poczucia bezpieczeństwa. 

Działania:
Wzmożone kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego,  rozmowy z mieszkańcami, egzekwowanie przepisów prawa.

Współpraca:
Straż Miejska w Kętach, sołtys wsi Łęki, GOPS Kęty w przypadku osób potrzebujących pomocy, GKRPA w przypadkach stwierdzenia uzależnienia od alkoholu

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie od 16.01.2024 do 15.07.2024 roku

 


 


 

Powrót na górę strony