Dzielnicowi KP Kęty

4. Kęty Osiedle Królickiego, Osiedle Hutnika, Osiedle Batalionów Chłopskich, Osiedle Cegielniane starszy sierżant Bartłomiej Mika

 E-mail:dzielnicowy.kety28@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 508
Telefon komórkowy: 660 711 906

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Kęty Osiedle Królickiego, Osiedle Hutnika, Osiedle Batalionów Chłopskich, Osiedle Cegielniane, ulice: Sienkiewicza, Jana Kantego, Cmentarna, Szpitalna, Ogrodowa, Killińskiego, Wszystkich Świętych, Szczepana, Fabryczna, Fabryczna Boczna, Błonie, Głowackiego, Kęckie Góry Północne, Czajki, Graniczna, Kazimierza Wielkiego, Różana, Konopnickiej, Asnyka, Krakowska od numeru 2 do 72 i od numeru 1 do 125, Kościuszki od numeru 2 do 14 i od numeru 1 do 25, Rynek od numeru 1 do 19, Sobieskiego od numeru 1 do 25, Żwirki i Wigury od numeru 1 do 5, Mickiewicza od numeru 2 do 98.

Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest przeciwdziałanie przypadkom zakłócenia ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem w rejonie transformatora i stacji paliw MIXPOL przy ulicy Konopnickiej  w Kętach

 


 

 

  

Powrót na górę strony