Dzielnicowi KP Kęty

4. Kęty Osiedle Królickiego, Osiedle Hutnika, Osiedle Batalionów Chłopskich, Osiedle Cegielniane starszy posterunkowy Kamil Cygan

 E-mail:dzielnicowy.kety28@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny: 47 83 26 507
Telefon komórkowy: 660 711 906

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Kęty Osiedle Królickiego, Osiedle Hutnika, Osiedle Batalionów Chłopskich, Osiedle Cegielniane, ulice: Sienkiewicza, Jana Kantego, Cmentarna, Szpitalna, Ogrodowa, Killińskiego, Wszystkich Świętych, Szczepana, Fabryczna, Fabryczna Boczna, Błonie, Głowackiego, Kęckie Góry Północne, Czajki, Graniczna, Kazimierza Wielkiego, Różana, Konopnickiej, Asnyka, Krakowska od numeru 2 do 72 i od numeru 1 do 125, Kościuszki od numeru 2 do 14 i od numeru 1 do 25, Rynek od numeru 1 do 19, Sobieskiego od numeru 1 do 25, Żwirki i Wigury od numeru 1 do 5, Mickiewicza od numeru 2 do 98.

Zdiagnozowane zagrożenie:
Nieprzestrzeganie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, polegające na postoju pojazdów w rejonie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych.

Miejsce:
Kęty ulica Rynek i ulica Świętego Jana Kantego.

Zakładany cel:
Ograniczenie wykroczeń dotyczących nieprawidłowego parkowania i postoju  o 50 %, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Działania:
Wzmożone kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego, egzekwowanie przepisów prawa.

Współpraca:
Straż Miejska w Kętach, Zarząd Dzielnicy Stare Miasto.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie od 16.01.2024 do 15.07.2024 roku

 


 

 

  

Powrót na górę strony