Dzielnicowi KP Chełmek

4. Bobrek, Gorzów młodszy aspirant Paweł Etmański

E-mail:dzielnicowy.chelmek24@oswiecim.policja.gov.pl

Telefon stacjonarny:47 83 26 464
Telefon komórkowy: 662 010 763

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Miejscowości: Bobrek,  Gorzów.

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:
Grupowanie się osób zakłócających ład i porządek publiczny oraz niszczących mienie.

Miejsce:
Rejon OSP Gorzów przy ulicy Kwiatowej 1, gdzie znajdują się altanki

Zakładany cel:
Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Spadek liczby wykroczeń o co najmniej 30 %.

Działania:
Wzmożenie patroli oraz stanowcze reagowanie na ujawnione wykroczenia we wskazanym miejscu. Rozmowy z mieszkańcami i Sołtysem na temat realizacji zadań Planu priorytetowego.

Współpraca:
UM Chełmek, Sołtys

Zakładany czas realizacji:
Od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku

Powrót na górę strony