Dzielnicowi KP Chełmek

2. Chełmek Nowopole aspirant sztabowy Krystian Szostek

E-mail: dzielnicowy.chelmek22@oswiecim.policja.gov.pl
Telefon stacjonarny:47 83 26 462
Telefon komórkowy: 662 010 756

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Rejon służbowy: Chełmek – Nowopole

Ulice:

Andrzeja Struga
Gabrieli Zapolskiej

Jana Kasprowicza
Kazimierza Tetmajera
Krakowska

Leopolda Staffa
Lucjana Rydla
Marii Dąbrowskiej
Nowopole
Stanisława Wyspiańskiego
Stefana Żeromskiego
Władysława Broniewskiego
Władysława Orkana
Władysława Reymonta

Plan priorytetowy

Zdiagnozowane zagrożenie:
Grupowanie się osób zakłócających ład i porządek publiczny oraz niszczących mienie.

Miejsce:
Rejon byłego Technikum przy ulicy Krakowskiej 18 w Chełmku

Zakładany cel:
Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Spadek liczby wykroczeń o co najmniej 30 %.

Działania:
Wzmożenie patroli oraz stanowcze reagowanie na ujawnione wykroczenia we wskazanym miejscu. Rozmowy z przewodniczącym osiedla oraz mieszkańcami na temat realizacji zadań Planu priorytetowego, udział w radach osiedla.

Współpraca:
UM Chełmek, Przewodniczący osiedla

Zakładany czas realizacji:
Od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku

Powrót na górę strony