Unikaj zagrożeń

 „Zagrożenia w sieci”  -  policjanci z powiatu oświęcimskiego uświadomili już ponad 4  tys. dzieci, apelowali także do rodziców o większe zainteresowanie, tym co robią dzieci w sieci oraz o kontynuowanie przestróg

Funkcjonariusze oświęcimskiej komendy Policji oraz komisariatów Policji w Brzeszczach Chełmku, Kętach i Zatorze realizują projekt pn.  „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Projekt w 2012 roku został zainicjowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego aktualnie od ponad roku jest realizowany na terenie całej Małopolski.

W ramach projektu przedstawiciele Policji spotykają się z uczniami szkół podstawowych z klas IV do VI, aby podczas prelekcji przybliżyć im zagrożenia, z którymi mogą się zetknąć podczas korzystania z Internetu. Podają dzieciom sposoby postępowania w przypadku stania się ofiarą cyberprzemocy, a także informują o osobach i instytucjach udzielających pomocy. Przypominają również o konsekwencjach jakie  grożą za różnego rodzaju czyny dokonane przez Internet lub telefon,  w tym również na konsekwencje grożące za umieszczanie obraźliwych wpisów lub publikowanie zdjęć i filmów bez zgody osoby na portalach społecznościowych.  

Policjanci szkolili również nauczycieli i rodziców których szczególnie prosili o zwrócenie uwagi na to z jakich stron dzieci korzystają oraz co pobierają na swoje komputery, tablety czy komórki, a także aby nie  lekceważyć radykalnych zmian w zachowaniu dziecka, które to mogą być pierwszym sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego.

Funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 148 spotkań, w których wzięło udział 4245 uczniów, 1007 pedagogów szkolnych i rodziców. W ramach realizacji powyższego projektu szkoły otrzymały materiały profilaktyczne: filmy, książeczki oraz plakaty. 

Dzieciom jest najtrudniej zrozumieć fakt, że po drugiej stronie mogą czyhać zagrożenia, a osoba z którą korespondują może mieć złe intencje. Dlatego też rodzice powinni czuwać nad bezpieczeństwem swoich pociech również i w Internecie. Dzieci mające zaufanie do rodzica i odpowiednio uświadomione będą lepiej potrafiły poradzić sobie z zagrożeniem i w porę o nim powiadomią .

Filmiki Owce w sieci: http://pl.sheeplive.eu/fairytales

   


Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, powstał jako odzew na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli i rodziców, którzy dostrzegają problemy z jakimi spotykają się dzieci – już w Szkołach Podstawowych. 
      
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udało nam się opracowań założenia projektu. Od samego początku w jego realizację jako partnerzy – oprócz Policji - włączyli się przedstawiciele Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Prowadzone działania edukacyjne i informacyjne związane z tematyką cyberzagrożeń, obejmują dzieci z klas czwartych, piątych i szóstych wszystkich Szkół Podstawowych województwa małopolskiego, a także nauczycieli pracujących z tymi uczniami, jak również ich rodziców.

 

W trakcie prowadzonych spotkań z dziećmi, Policjanci rozmawiają o tym:

 • Czym jest Internet i do czego służy?
 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu przy użyciu wyszukiwarek internetowych?
 • Jak korzystać i do czego służy poczta internetowa?
 • W jaki sposób używać / korzystać z czatów i komunikatorów internetowych.
 • Co to jest i jak działa internetowe forum?
 • Z jakimi zagrożeniami można się spotkać w sieci i jak się zachować w takiej sytuacji? Z kim się wtedy skontaktować?

W trakcie szkoleń dla nauczycieli i rodziców dowiedzą się oni o:

 • Zagrożeniach, z jakimi może się spotkać dziecko w Internecie
 • Prawnych aspektach bezpieczeństwa dzieci w Internecie
 • „Systemach” bezpieczeństwa obowiązujących w placówkach szkolnych
 • Wizerunku młodego internauty
 • Procedurach reagowania na sytuację związaną z pojawieniem się cyberzagrożeń w środowisku szkolnym – sposoby reagowania

W trakcie prowadzonych spotkań, prezentujemy dzieciom podstawowe mechanizmy funkcjonowania Internetu oraz propagujemy zasady bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci.

Na terenie Małopolski projekt jest realizowany przez blisko 100 przeszkolonych funkcjonariuszy Policji, którzy docelowo dotrą do wszystkich 1455 szkół podstawowych.