Dane teleadresowe

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 2 32 - 600 Oświęcim
Telefon:
+ 48 47 83 26 280
Faks:
+ 48 47 83 26 208

Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30.

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu - tel. 47 83 26 210

Sekretariat Wydziału Kryminalnego       - tel. 47 83 26 226

Sekretariat Wydziału Prewencji             - tel. 47 83 26 231

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego - tel. 47 83 26 313

Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu-służba pełniona całodobowo:

- tel.: 47 83 26 280;

- faks: 47 83 26 201;

PODLEGŁE KOMISARIATY POLICJI:  BRZESZCZE, CHEŁMEK, KĘTY, ZATOR

1. Komisariat Policji w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 28, tel. 47 83 26 400, kod: 32- 620 

Kierownictwo:

- podinsp. Piotr Grabowski - Komendant Komisariatu Policji w Brzeszczach

- asp. szt. Jan Słowiak - p. o. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach

 

2. Komisariat Policji w Chełmku ul. Piastowska 16, tel. 47 83 26 450, kod: 32 - 660

Kierownictwo: -  kom. Łukasz Piątek   - p. o. Komendant Komisariatu Policji w Chełmku

 

3. Komisariat Policji w Kętach ul. Krakowska 25, tel. 47 83 26 500, kod: 32 - 650, 

Kierownictwo:

- asp. szt. Maciej Molenda - Komendant Komisariatu Policji w Kętach

- nadkom. Maciej Gołuchowski - p. o. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kętach

4. Komisariat Policji w Zatorze ul. Kongresowa 6a, tel. 47 83 26 570, kod: 32 - 640

Kierownictwo:  -   podinsp. Dariusz Kulig - Komendant Komisariatu Policji w Zatorze