asp. sztab.

asp. sztab. Michał Wajda

Plan Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI:

obejmuje: osoby gromadzące się w rejonie pawilonu handlowego oraz sklepu HIT POL w Łukowicy oraz centrum handlowego Sigma w Łukowicy dopuszczające się czynów zabronionych, w postaci uszkodzeń i kradzieży mienia, zakłócania porządku i spokoju publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem spożywania alkoholu.

 

.                                                                                                   

Polski

asp. sztab. Sławomir Słowik

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8 – gmina Limanowa

obejmuje: młodzież z pobliskich miejscowości gromadzi się na parkingu kościelnym po przeciwnej stronie kaplicy w miejscowości Stare Rybie, dopuszczając się wykroczeń porządkowych tj: spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych, gdzie  pozostawiając opakowania po tych artykułach, zanieczyszcza to miejsce. Ponadto w rejonie tym dochodzi do zakłócania porządku publicznego oraz demoralizacji osób małoletnich. Powyższe zachowania mają  miejsce w porach popołudniowo- wieczorowych.

Polski

asp. sztab. Wojciech Głuch

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie
Opis zagrożenia w planie działań:

Bolęcin ulica Handlowa – parkowanie pojazdów w rejonie obowiązywania znaków B-36 „zakaz zatrzymywania się” oraz w rejonie skrzyżowań i przestanku autobusowego utrudniając ruch pieszym oraz innym pojazdom.

 

Polski

asp. sztab. Anna Latko

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie
Opis zagrożenia w planie działań:

Gromadzenie się młodzieży,  zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego Groszek oraz przystanku autobusowego mieszczącego się na ul. Długiej w Czyżówce.

 

Polski

asp. sztab. Grzegorz Gleń

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie
Opis zagrożenia w planie działań:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przez te osoby masywu leśnego w rejonie skrzyżowania ul. Matejki z ul. Jana Pawła II, naprzeciw sklepów os. Gaj w Trzebini ( tzw. las korkowy ), gdzie prowadzi ścieżka z os. Energetyków i os. Gaj Zacisze na os. Gaj, którędy rodzice zaprowadzają dzieci do szkoły, bądź idą na zakupy.

Polski

asp. sztab. Dariusz Szkodziński

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie
Opis zagrożenia w planie działań:

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu lokalnego odnośnie spożywania alkoholu, zaśmiecanie  oraz dewastację mienia przez grupującą się młodzież w rejonie  Domu Kultury Dom Gromadzki przy ul. 1-go Maja 97 w Trzebini w godzinach popołudniowych w okresie od  01- 02-2019r do 31.07.2019r przeprowadzone zostaną działania priorytetowe w wymienionym rejonie służbowym.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.