asp. sztab.

asp. sztab. Michał Wajda

Plan Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI:

obejmuje: osoby gromadzące się w rejonie pawilonu handlowego oraz sklepu HIT POL w Łukowicy oraz centrum handlowego Sigma w Łukowicy dopuszczające się czynów zabronionych, w postaci uszkodzeń i kradzieży mienia, zakłócania porządku i spokoju publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem spożywania alkoholu.

 

.                                                                                                   

Polski

asp. sztab. Sławomir Słowik

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8 – gmina Limanowa

obejmuje: młodzież z pobliskich miejscowości gromadzi się na parkingu kościelnym po przeciwnej stronie kaplicy w miejscowości Stare Rybie, dopuszczając się wykroczeń porządkowych tj: spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych, gdzie  pozostawiając opakowania po tych artykułach, zanieczyszcza to miejsce. Ponadto w rejonie tym dochodzi do zakłócania porządku publicznego oraz demoralizacji osób małoletnich. Powyższe zachowania mają  miejsce w porach popołudniowo- wieczorowych.

Polski

asp. sztab. Wojciech Głuch

Bolęcin ul. Krakowska-Zakopiańska-Handlowa (Nowsie)
Niszczenie i zaśmiecanie mienia publicznego , gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu.
W w/w rejonie w ostatnim okresie czasu odnotowano kilka zdarzeń i interwencji mieszkańców i właścicieli placówek handlowych z udziałem n/n osób nagminnie przebywających w tym miejscu, zaśmiecających teren przyległy oraz spożywanie alkoholu.

Polski

asp. sztab. Dariusz Szkodziński

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu lokalnego odnośnie spożywania alkoholu, zaśmiecanie oraz dewastację mienia przez grupującą się młodzież w rejonie placu zabaw i siłowni zewnętrznej plenerowej przy ul. Dołki w Trzebini w godzinach popołudniowych w okresie od 01- 08-2019r do 31.01.2020r przeprowadzone zostaną działania priorytetowe w wymienionym rejonie służbowym..

Polski

asp. sztab. Ryszard Firek

W rejonie służbowym nr 3 na oś. Salwator przy ul. Kopernika znajduje się ogólnodostępny plac zabaw należący do Urzędu Miasta w Trzebini. Na terenie placu oraz w rejonie ogródków działkowych najczęściej w weekendy przez cały rok gromadzi się okoliczna młodzież, która spożywa napoje alkoholowe oraz zaśmieca teren placu. Dewastuje urządzenia zabawowe. Odnotowano również przypadki dewastacji mienia w postaci uszkodzenia kloszy lamp oświetlenia, ogrodzenia oraz dochodzi do niszczenia zieleni poprzez parkowanie pojazdów na trawie.

Polski

asp. sztab. Tomasz Kwaśniewski

W altanie na terenie grilowiska zlokalizowanego przy ul. Młoszowskiej Trzebini w ostatnim czasie notorycznie dochodzi do spożywania napojów alkoholowych oraz do zakłócania ciszy i spoczynku nocnego przez miejscową młodzież. Teren na którym znajduje się obiekt należy do Urzędu Miasta w Trzebini. Zjawisko spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w bardzo szczególny sposób nasiliło się w okresie wakacyjnym najczęściej weekendy w godzinach wieczorowo-nocnych.

Polski

asp. sztab. Marcin Romanowski

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Jednym z głównych zagrożeń, oraz problemem występującym w rejonie dzielnicy nr V tj. sołectwo Żarki oraz Gromiec jest nie zachowywanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia psów.  Jedną z głównych  przyczyn takich zachowań jest charakterystyka zabudowań na terenie pozamiejskim tj. braki w ogrodzeniach posesji ,  nie ogrodzone tereny posesji oraz wielopokoleniowe rodziny które sprawują nadzór nad psami.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.