asp. sztab.

asp. sztab. Jacek Wcisło (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych i zaśmiecaniu w rejonie placu zabaw u zbiegu ulic Darwina i Lubockiej, przy sklepie PSS Społem w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Grzegorz Kalemba (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie skrzyżowania ul. Włóczków a ul. Morawskiego, (rejon przejścia dla pieszych).

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Robert Sendor (KP III) zastępstwo czasowo pełni asp. szt. Piotr Solarski

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem do jakiego dochodzi przy ul. Bajana w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019.r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Dariusz Szopa (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu chodnika w miejscu objętym zakazem w rejonie os. Tysiąclecia 47 w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Sylwia Orzechowska-Poseł (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku gromadzenia się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zakłócających porządek publiczny w rejonie parku znajdującego się za budynkami przy ulicy Wójtowskiej 7 i Świętokrzyskiej 12 w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Rafał Chrapek (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku publicznego przez osoby gromadzące się oraz spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym przy os. Wysokim 20 w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Piotr Solarski (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:  Przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem do jakiego dochodzi przy ul. Lublańskiej w Krakowie (teren wzdłuż ekranów).

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Paweł Woźny (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków, ul. Heila /tereny zielone/ - gromadzenie się osób spożywających alkohol, zakłócających ład i porządek publiczny oraz zaśmiecających teren.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Mateusz Kotlarz (KP IV) Zastępstwo czasowo pełni sierż. Dawid Janeczek

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz dewastacji urządzeń będących wyposażeniem skweru znajdującego się przy al. Kijowskiej 11 w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Mariusz Zygadło (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecaniu, na terenach zielonych za blokami nr 14, 13 i 10 na os. Mistrzejowice w Krakowie (wzdłuż ulicy Okulickiego).

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.