asp. sztab.

asp. sztab. Marzena Pląder (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: ul. Truskawkowa 4 - os. Branice placu zabaw na teren „KLUB KARINO”  -przeciwdziałanie spożywaniu napojów alkoholowych, zaśmiecanieu miejsca publicznego, zaczepianie osób przebywających na terenie "Klubu Karino", niszczenie elewacji budynku.

Okres realizacji: 1.02.2019r. -31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Jacek Wcisło (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu wbrew zakazowi, zaśmiecaniu terenu parku przy ul. Godebskiego ( rejon sklepu spożywczego ) w Krakowie.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Grzegorz Kalemba (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: zapobieganie parkowaniu pojazdów w rejonie skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki a ul. Lelewela w bezpośredniej bliskości przejść dla pieszych.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Robert Sendor (KP III) zastępstwo czasowo pełni asp. szt. Piotr Solarski

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: przeciwdziałanie zjawisku żebractwa w rejonie kompleksu handlowego przy ul. Pilotów 6 w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019.r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Dariusz Szopa (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków os. Tysiąclecia blok nr 66 - przeciwdziałanie grupowaniu się osób spożywających alkohol, zakłócających spokój oraz zaśmiecających klatkę schodową.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Sylwia Orzechowska-Poseł (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób i spożywaniu przez nich alkoholu w miejscu niedozowolym i zaśmiecających miejsce publiczne poprzez wyrzucanie opakowań po alkoholu i papierosach w rejonie budynku przy ul. Wrocławskiej 48 w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019r - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Rafał Chrapek (KP VII) Zastępstwo czasowo pełni st. sierż. Michał Fortuna

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porzadku publicznego oraz spozywanie alkoholu w miejscu publicznym przy os. Wysokim 18 w Krakowie .

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Piotr Solarski (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zachowaniom wyczerpującym znamiona art.77 Kodeksu Wykroczeń polegającym na niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia do jakich dochodzi wzdłuż deptaka przy ul. Lublańskiej w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Paweł Woźny (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków, ul. Heila - zakłócanie porządku publicznego oraz powodowanie zgorszenia w rejonie placów zabaw, terenów zielonych.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Mateusz Kotlarz (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: ograniczenie gromadzenia się osób bezdomnych i żebrzących w rejonie sklepu Top Market na ul. Lea 43/Kijowska 12 w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.