asp. sztab.

asp. sztab. Stanisław Urych (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków, ul. Na Kozłówce 18 (sklep monopolowy HOT SPOT) - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zanieczyszczanie i zaśmiecanie.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Stanisław Rąb (KP VI) Zastępstwo czasowo pełni sierż. Szymon Domoń

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków ul. Halszki 1 - zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz dewastacja mienia.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Roman Żuławiński (KP IV) Zastępstwo czasowo pełni sierż. Damian Płatek

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób bezdomnych oraz osób dokonujących uszkodzeń mienia, włamań do altan i kradzieży w rejonie ogródków działkowych przy ul. Jana Buszka w Krakowie.

Okres realizacji: 1.02.2019r - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Piotr Kluza (KP III) Zastępstwo czasowo pełni asp. szt. Jacek Palka

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym do jakiego dochodzi przy ul. Prądnicka 65

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Piotr Pawelec (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zakłócaniu spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego, spożywaniu alkoholu wbrew zakazowi przez osoby przebywające w klatkach schodowych w bloku nr 41, w os. Piastów.

Polski

asp. sztab. Krzysztof Piskorz (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: zapobieganie zjawisku nieprawidłowego parkowania pojazdów przez kierujacych w wyniku niestosowania się do znaków B-36 w myśl Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym przy ul. Ugorek 10A, 10B, 10C w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Michał Misztal (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: ograniczenie gromadzenia się osób, w tym bezdomnych spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem i zaśmiecających miejsce publiczne poprzez wyrzucanie opakowań po alkoholu i papierosach na deptaku Młynówka Królewska pomiędzy ulicami Piastowska a Przybyszewskiego w Krakowie

Polski

asp. sztab. Michał Kozyra (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz dewastacji mienia publicznego do jakich dochodzi ul. Lentza 2 w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Mariusz Sebzda (KP IV) Zastępstwo czasowo pełni sierż. Marcin Pospóła

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem i zaśmiecających miejsce publiczne poprzez wyrzucanie opakowań po alkoholu w rejonie budynku przy ul. Szymanowskiego 15 w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.