asp. sztab.

asp. sztab. Tomasz Hawryluk (KP V)

Komisariat Policji V w Krakowie ul. Zamoyskiego 20/22

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Zamontowanie oświetlenia oraz remont schodów i chodnika prowadzących z ul. Legionów Piłsudskiego do ul. Sokolskiej w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Szymon Wieloch (KP VII)

0Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób spożywających alkohol i zaśmiecaniu w miejscach objętych zakazem w okolicy sklepu spożywczego „Baśka” jak i przyległego parkingu samochodowego i parku os. Przy Arce 1 w Krakowie.

Polski

asp. sztab. Stanisław Urych (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków, ul. Na Kozłówce 18 - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zanieczyszczanie i zaśmiecanie w rejonie sklepu monopolowego HOT SPOT.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Stanisław Rąb (KP VI) Zastępstwo czasowo pełni sierż. Szymon Domoń

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków, ul. Halszki 1 - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Jacek Palka (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym do jakiego dochodzi przy ul. Fieldorfa-Nila 17 w Krakowie

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Piotr Pawelec (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku nieprawidłowego parkowania spowodowanego niestosowaniem się do obowiązku wynikającego ze znaku D-40 „Strefa zamieszkania”, którym objęty jest parking przy bloku nr 56B na os. Piastów w Krakowie.

Polski

asp. sztab. Michał Misztal (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ruchu drogowego poprzez niestosowanie się przez kierujących do znaku B-35 umieszczonego przy ul. Kołowej w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Michał Kozyra (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz dewastacji mienia publicznego do jakich dochodzi przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Marzena Pląder (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, niszczenia infrastruktury bloków, zaśmiecania, a także zaczepiania mieszkańców bloków nr 8,10 i 12 przy ul. Padniewskiego oraz innych osób w rejonie Łąk Nowohuckich od strony wskazanego osiedla.

Okres realizacji: 1.08.2019r. -31.01.2020r.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.