asp. sztab.

asp. sztab. Paweł Węglowski (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: os. Górali 5 oraz teren przyległy przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu, gromadzenia się osób bezdomnych, zsmiecanie miejsca publicznego, zaczepianie mieszkańców bloku.

Okres realizacji: 1.02.2019r - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Marek Leszczyński (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: zapobieganie zjawisku nieprawidłowego parkowania pojazdów przez kierujacych w wyniku niestosowania się do znaków B-36 w myśl Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym przy ul. Ślicznej 30B w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Marcin Wieczorek (KP V) Zastępstwo czasowo pełni sierż. Andrzej Wojtyczka

Komisariat Policji V w Krakowie ul. Zamoyskiego 20/22

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie spożywania alkoholu w rejonie sklepu Żabka znajdującego się przy ul. Borsucza 12 w Krakowie.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Łukasz Jakubek (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: zapobieganie zjawisku nieprawidłowego parkowania pojazdów przez kierujacych w wyniku niestosowania się do znaków B-36 w myśl Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Marcin Pokorniak (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: ul. Sikorki 15 w tym klatka schodowa- przeciwdziałanie spożywaniu napojów alkoholowych, używaniu środków odurzających, niszczeniu elewacji klatki schodowej, zaśmiecaniu miejsca publicznego, zaczepianiu mieszkańców bloku, przebywaniu na terenie bloku osób z tzw. „marginesu społecznego”.

Polski

asp. sztab. Łukasz Nowak (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu wbrew zakzowi, zaśmiecaniu, zakłócaniu spoczynku nocnego przez młodzież która gromadzi się przed blokiem nr 17, oraz w klatce nr V bloku nr 17, w os. Piastów.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

asp. sztab. Łukasz Gawron (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: os. Urocze 1 klatka schodowa nr V - przeciwdziałanie gromadzeniu się osób z poza bloku w klatce, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia, zakłócanie ciszy nocnej, zaczepianie mieszkańców bloku.

Okres realizacji: 1.02.2019r. - 31.07.2019r.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.