Informacja dla niepełnosprawnych

Polski

INFORMACJE  DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

NUMER RATUNKOWY 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

I. ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:

  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko

 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Strona Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z instruktażem w formie filmu
z tłumaczem języka migowego:          http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo


II. ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO - usługa bezpłatna

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Powiatowej policji w Oświęcimiu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w komendzie. Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:
-        polskiego języka migowego (PJM),
-        systemu językowo-migowego (SJM),
-        sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Potrzebę można zgłosić:
a) osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2;
b) pocztą na adres: Komenda Powiatowa  Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2, 32 – 600 Oświęcim;
c) telefonicznie pod numerem 33 847 52 80 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);
d) faksem na numer  33 847 52 08 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);
e) na adres e-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Załatwianie spraw przez osoby niepełnosprawne ruchowo w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu znajduje się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Oświęcimiu.

Podstawowym udogodnieniem dla osoby niepełnosprawnej ruchowo jest możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub  rozmowy z dzielnicowym, w miejscu swojego zamieszkania. W tym celu należy skontaktować się z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 33 847 52 80 i zgłosić taką potrzebę. W pilnych przypadkach wezwania Policji należy dokonać pod numer alarmowy 112 lub 997.

W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej w budynku KPP Oświęcim przygotowane zostały następujące udogodnienia:

- na parkingu przy ulicy Wyspiańskiego, bezpośrednio  przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

-  w budynku głównym, przy wejściu głównym brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ale jest pochylnia (tzw. rampa transportowa) przy której, na ścianie umieszczono przycisk z dzwonkiem,  który obsługuje dyżurny jednostki. W przypadku zgłoszenia wyznaczony policjant pomaga niepełnosprawnemu bezpiecznie wjechać po niniejszej pochylni aż do wejścia do budynku, jak również po wykonaniu czynności  w bezpiecznym dotarciu do chodnika.

-  przy wejściu głównym do budynku  znajduje się pomieszczenie Recepcji - Dziennika Podawczego, a dalej, również na poziomie parteru, są pomieszczenia służbowe, w których  może być przyjęty interesant niepełnosprawny ruchowo.

- na parterze budynku,  na lewo od klatki schodowej  znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja dla niepełnosprawnych
Status (workflow):