Oświęcim. Już wkrótce ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA - 18”

Oświęcim. Już wkrótce ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA - 18”

Informujemy, że w dniu 30 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu, odbędą się ćwiczenia pn. EGIDA – 18”, w których weźmie udział 20 rezerwistów z powiatu oświęcimskiego.

W ubiegłym roku w ćwiczeniach wzięło udział ponad 80 jednostek Policji z terenu całej Polski, natomiast w tym roku oświęcimska komenda jest jedną z pięciu małopolskich komend Policji, w których tego rodzaju ćwiczenia zostaną przeprowadzone.

Przedsięwzięcie stanowi praktyczną weryfikację działania systemu powoływania rezerw osobowych do militaryzacji w jednostkach organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczeń są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji, w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne na lata 2017 – 2026.