KWP Kraków. Policja szuka członków rodziny Waleriana Durańczyka zastrzelonego przez hitlerowców w 1945 roku

KWP Kraków. Policja szuka członków rodziny Waleriana Durańczyka zastrzelonego przez hitlerowców w 1945 roku

Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie realizując czynności zlecone przez Opolski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławie, poszukuje żyjących najbliższych członków rodziny (żona, dzieci, rodzeństwo)  Waleriana Durańczyk. Wymieniony miał pochodzić z Oświęcimia.  W wieku około 20 lat został wywieziony na roboty przymusowe i zastrzelony przez hitlerowców w Nysie (obecnie woj. opolskie) w marcu 1945r. deportowany był wraz z Henrykiem M. pochodzącym z okolic Łodzi.

W związku z powyższym prosimy o kontakt rodzinę lub osoby mające wiedzę na temat zamordowanego i jego rodziny – tel. 12 61 54 400 lub 12 61 54 420  lub 997.