asp. Marcin Adamczyk

asp.
Marcin
Adamczyk
Powiat: 

Dzielnicowy Rejonu X

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania eliminacja (minimalizacja problemu) przypadków zakłóceń porządku publicznego, spożywania alkoholu, dewastacji mienia i innych czynów zabronionych (w tym także przez osoby nieletnie) występujących w miejscowości Porąbka Uszewska, w rejonie placu zabaw, boiska sportowego przy Zespole Szkół oraz usytuowanych w pobliżu parkingów dla pojazdów. 

 

Rejon działania: 
Obsługuje: Jastew, Porąbka Uszewska, Doły, Łoniowa, Niedźwiedza
Telefon komórkowy: 
+48 606 862 422