Oświęcim. Uroczyste obchody Święta Policji oraz 99. rocznicy jej powstania

Oświęcim. Uroczyste obchody Święta Policji oraz 99. rocznicy jej  powstania

W dniu 24 lipca 2018 roku, dokładnie w 99. rocznicę powstania polskiej Policji w Sali Widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury, pod honorowym  patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Policji. Policjanci i pracownicy Policji uczcili swoje święto, otrzymali nominacje na wyższe stopnie policyjne i wyróżnienia.

W uroczystości wziął udział pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie młodszy inspektor Bogdan Litra, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkomisarz Grzegorz Gubała, Dyrektor Biura Poselskiego Pani Wicepremier Beaty Szydło, a zarazem Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Oświęcimiu pani Iwona Gibas, Wicestarosta Powiatu oświęcimskiego Jarosław Jurzak, Ewa Pawlusiak Członek Zarządu Powiatu,  Prezydent Miasta Oświęcimia Janusz Chwierut, Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim Piotr Hertig, pan Piotr Polanek przedstawiciel Posła na Sejm RP  Zbigniewa Biernata, a także przedstawiciele wszystkich  samorządów lokalnych powiatu oświęcimskiego, przedstawiciele duchowieństwa, oświaty, urzędów i instytucji, komendanci innych służb mundurowych i jednostek Policji. Na uroczystej akademii nie zabrakło także rodzin policjantów i pracowników cywilnych oraz emerytów policyjnych.

Aby zainaugurować obchody zbliżającej się setnej rocznicy powstania polskiej Policji, do udziału w uroczystości zostali zaproszeni pani  Paulina Wądrzyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz pan Marcin Grabecki z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Posterunek Policji Państwowej Powiatu Nowotarskiego”  w Nowym Targu, którzy przepięknie prezentowali stroje polskiej Policji z okresu międzywojennego. 

Przybyłych na uroczystość gości, policjantów i pracowników Policji  powitał inspektor Robert Chowaniec – Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim policjantom, policjantkom oraz pracownikom cywilnym Policji za bardzo dobrą służbę i pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Zwracając się do przedstawicieli samorządów i instytucji dziękował za bardzo duże wsparcie i owocną współpracę.  Komendant przekazał również ogromne podziękowania dla kierownictwa oraz pracowników Oświęcimskiego Centrum Kultury za udostępnienie i przygotowanie sali widowiskowej do tej wyjątkowej uroczystości.

W tym roku uhonorowanymi przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę zostali asp. szt. Tomasz Balon – Naczelnik Wydziału Prewencji oraz kom. Artur Pala  - policjant Wydziału Kryminalnego, którzy te wyjątkowe wyróżnienia odbiorą podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Zakopanem.

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu za wzorowe wykonywanie obowiązków w służbowych wyróżnił czterech policjantów: nadkom. Jacka Pękalę – policjanta Wydziału Kryminalnego, asp. szt. Artura Kasperka – dyżurnego Komisariatu Policji w Kętach, sierż. szt. Macieja Cygan – policjanta Wydziału Ruchu Drogowego oraz sierż. szt. Mateusza Wójcika policjanta Wydziału Prewencji.

Święto Policji to również święto pracowników Policji. Z tej okazji Komendant za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków wyróżnił: panią Annę Mosler oraz panią Sylwię Żółty – pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. W tym roku Komendant podziękował za wspólnie przepracowane lata pracownikom Policji: pani Annie Jasińskiej oraz pani Danucie Wiśniewskiej, które już wkrótce przejdą na zasłużoną emeryturę.

Wyjątkowe podziękowania Komendant przekazał panu Tadeuszowi Świerczewskiemu Specjaliście Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który w tym roku przeszedł na emeryturę, a przez wiele lat współpracował i wspierał oświęcimską komendę w zakresie realizacji wielu  inwestycji i remontów.

Pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za wieloletnią bardzo dobrą współpracę Komendant wręczył panu Janowi Wołoszyn Dowódcy Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach oraz Panu Andrzejowi Jani  Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  w Katowicach.

W tym roku na wyższe stopnie policyjne mianowanych zostało 68 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze.  

Na stopień nadkomisarza mianowany został Maciej Gołuchowski Kierownik Referatu Prewencji w Komisariacie Policji w Brzeszczach.  Na stopień komisarza mianowany został Łukasz Piątek Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach, Marcin Kulpa oraz Grzegorz Snopko z Wydziału Kryminalnego. Na stopień aspiranta sztabowego mianowanych zostało 5 policjantów.  Na stopień starszego aspiranta mianowanych zostało  3 policjantów.  Na stopień aspiranta mianowanych zostało 15 policjantów. Na stopień młodszego aspiranta mianowanych zostało 5 funkcjonariuszy. Na stopień sierżanta sztabowego mianowanych zostało 14 funkcjonariuszy. Na stopień starszego sierżanta mianowanych zostało 7 funkcjonariuszy.  Na stopień sierżanta mianowanych zostało 11 funkcjonariuszy. Natomiast na stopień starszego posterunkowego mianowanych zostało 4 funkcjonariuszy.

Następnie z życzeniami i podziękowaniami za trud wkładany w codzienną służbę niesienie pomocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu,  policjantom oraz pracownikom  cywilnym złożyli przedstawiciele parlamentarzystów oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który zwracając się do policjantów pogratulował im awansów i sukcesów odnoszonych w codziennej służbie, a także podziękował za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Przekazał również podziękowania pracownikom cywilnym za ich zaangażowanie w pracę, a także przedstawicielom samorządów za bardzo dobrą współpracę i okazane wsparcie. Zwrócił się również z podziękowaniami do rodzin policyjnych za cierpliwość i wyrozumiałość wobec potrzeb służby, z którą związani są ich najbliżsi.

W tym wyjątkowym dniu w holu budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury wystawione zostały prace plastyczne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oświęcimiu, na których młodzi autorzy przedstawili policyjną służbę wraz z życzeniami z okazji Święta Policji. Przed budynkiem Oświęcimskiego Centrum Kultury oświęcimska Policja przygotowała specjalne stoisko, na którym dzieci i młodzież, a także mieszkańcy zapoznawali się z historią Policji oraz etosem pracy policjanta, o których opowiadali pani Paulina Wądrzyk oraz pan Marcin Grabecki, jednocześnie prezentując na sobie repliki mundurów polskich policjantów z okresu międzywojennego. Mundur  przedwojennego policjanta założył również policjant Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego.

Ponadto na stoisku zaprezentowano sprzęt policyjny, a dzielnicowi informowali  o programach prewencyjnych zainicjowanych przez MSWiA, w tym: Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda”, „Dzielnicowy bliżej nas”,  a także promowali służbę w Policji.