Oświęcim. Pożegnanie mł. insp. Marka Nowaka i powitanie podinsp. Arkadiusza Śniadka na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

Oświęcim.  Pożegnanie mł. insp. Marka Nowaka i powitanie podinsp. Arkadiusza Śniadka na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu  odbyły się dwie wyjątkowe uroczystości. Z policjantami i pracownikami jednostki pożegnał się  młodszy inspektor  Marek Nowak I – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, któremu po dwóch latach  służby w oświęcimskiej komendzie,  nadinspektor dr Krzysztof  Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,  powierzył obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce. Z kolei obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu powierzył  podinspektorowi Arkadiuszowi Śniadkowi, dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu Policji w Andrychowie.

W dniu 9 marca 2018 roku Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu – insp.   Robert Chowaniec żegnając mł. insp. Marka Nowaka, w słowach podziękowania podkreślił jego ogromne zaangażowanie we wszystkie działania, jakie podejmował w czasie swojej służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa powiatu oświęcimskiego. Szczególnie gorąco dziękował za dużą pomoc w kierowaniu pracą komendy oraz Komisariatów Policji, za zrozumienie, wzajemny szacunek oraz bardzo dobrą współpracę.  Jak podkreślił, doświadczenie mł. insp. Marka Nowaka w zakresie przeciwdziałania przestępczości kryminalnej zdobyte na stanowisku Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KWP Kraków, były niezwykle cenne. Jak stwierdził,  mł. insp. Marek Nowak, to również dobry i serdeczny człowiek. Do tych słów dołączyli również wszyscy policjanci i pracownicy cywilni, którzy wraz z Komendantem Powiatowym Policji życzyli mu, szczęścia rodzinnego, wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów zawodowych.

Mł. insp. Marek Nowak w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za dwa lata wspólnej służby, okazaną serdeczność, zaufanie i zrozumienie oraz bardzo dobrą współpracę w realizacji wspólnego celu, którym było dbanie o bezpieczeństwo na terenie powiatu oświęcimskiego.

Podinspektor Arkadiusz Śniadek  objął  obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

W dniu 12 marca 2018 roku insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu oraz policjanci i pracownicy Policji powitali podinspektora Arkadiusza Śniadka na stanowisku pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Życzyli mu powodzenia i samych sukcesów na nowym stanowisku służbowym.

Podinspektor Arkadiusz Śniadek pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, w swoim  przemówieniu zapewnił, że dołoży wszelkich starań,  aby wiedzę i  zdobyte  doświadczenie najpierw w oświęcimskiej komendzie, a następnie na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie, wykorzysta w służbie na rzecz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego.