Oświęcim. Aspirant Marcin Kowalcze otrzymał podziękowania od starosty oświęcimskiego za wzorową służbę na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą

Oświęcim. Aspirant Marcin Kowalcze otrzymał podziękowania od starosty oświęcimskiego za wzorową służbę na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą

W ubiegły piątek (31.07.2020) Starosta Powiatu Oświęcimskiego Pan Marcin Niedziela pogratulował sukcesu i podziękował aspirantowi Marcinowi Kowalcze, dzielnicowemu Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu,  za wyjątkowe działania podejmowane na rzecz osób   pokrzywdzonych przemocą. Działania te  zostały wyróżnione w 13. Ogólnopolskim Konkursie pn.  „Policjant, który mi pomógł”.


Starosta gratulując policjantowi  sukcesu w konkursie, stwierdził, że samorządowcy zauważają i doceniają zaangażowanie policjantów zarówno w reagowanie na przypadki łamania prawa, jak również niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Podkreślił, że taki profesjonalizm zasługuje na szczególne wyróżnienie i z pewnością  stanie się wzorem dla innych.


Aspirant Marcin Kowalcze dziękując za wyróżnienie zapewnił, że mieszkańcy każdego dnia mogą liczyć na  skuteczną pomoc niesioną z pełnym zaangażowaniem, zarówno przez dzielnicowych jak i policjantów innych pionów Policji.


Inicjatorem konkursu, który swoje pierwsze ogólnopolskie wydanie miał w 2008 roku jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą oraz umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Kandydaturę młodszego aspiranta Marcina Kowalcze do konkursu zgłosili przedstawiciele działającego w Oświęcimiu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiazywania Przemocy w Rodzinie.