mł. asp. Robert Topolski

mł. asp.
Robert
Topolski
Powiat: 

KOMISARIAT POLICJI TARNÓW-ZACHÓD

obsługuje rejony : Pleśna, Wierzchosławice, część Tarnowa

Adres:
ul. Ks.Indyka 2
33-101 Tarnów

Sekretariat
tel.:47 831-17-01
fax: 47 831-12-28

Dyżurka
tel.: 47 831-17-22
fax: 47 831-17-44

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce:. m. Lichwin 21- teren leśny doprowadzenie do uprzątnięcia terenu oraz wyeliminowanie przypadków wywożenia tam śmieci jak również wyeliminowanie przypadków grupowania się tam młodzieży spożywającej alkohol i zaśmiecającej ten teren.. Miejsce objęto planem na podstawie własnych spostrzeżeń, zgłoszeń pracowników Urzędu Gminy   i mieszkańców, wskazań na KMZB.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w zakresie założenia fotopułapki, aktywizacja lokalnej społeczności na reagowanie i zgłaszanie interwencji w przypadku wystąpienia naruszeń prawa , Rada Sołecka i Komisja Bezpieczeństwa przy UG Pleśna,  Straż Leśna Nadleśnictwa Gromnik

Planowany czas realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020 roku

Rejon działania: 
Tarnów-Zachód 28: miejscowości: Pleśna, Janowice, Lichwin, Lubinka, Łowczówek, Rychwałd, Woźniczna.
Numer pokoju: 
Urząd Gminy Pleśna
Telefon stacjonarny: 
47 831 17 17
Telefon komórkowy: 
604 496 155