asp. Grzegorz Hucisko

asp.
Grzegorz
Hucisko
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Radziszów - przystanki autobusowe - gromadzenie się młodzieży i uszkodzenia mienia poprzez rozbijanie szyb w wiatach przystankowych.

Rejon działania: 
GMINA SKAWINA - Obsługiwany rejon nr 8: Sołectwa: Radziszów, Wola Radziszowska
Telefon stacjonarny: 
12-277-71-14
Telefon komórkowy: 
608-545-830