Powiat oświęcimski. Policjanci monitorują stan dróg i mostów, czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców i kierowców

Powiat oświęcimski. Policjanci monitorują stan dróg i mostów, czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców

Policjanci z powiatu oświęcimskiego włączyli się w akcję w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach Sole, Wiśle i Skawie.  Ściśle współpracują  z  Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedstawicielami poszczególnych gmin oraz zarządcami dróg, aby móc na bieżąco koordynować ruch drogowy w miejscach, gdzie może dojść do podtopień. W razie potrzeby będą kierować ruchem albo też wyznaczone zostaną objazdy.

Tereny, gdzie stan wody jest niski, patrolowane są przez policyjne radiowozy. Jednym z zadań stojących przed policjantami jest bowiem ciągłe monitorowanie zagrożenia powodziowego.

Apelujemy, aby w razie ujawnienia zagrożenia pilnie powiadomić służby ratunkowe pod numer alarmowy 112.

 

Mając na uwadze fakt, że wciąż prognozowane są silne opady deszczu, możliwe są lokalne podtopienia w naszym powiecie, dlatego przypominamy, aby w tym czasie szczególnie zadbać o bezpieczeństwo własne i naszych bliskich. Pamiętajmy też o prawidłowym zabezpieczeniu naszego mienia.

 

Przypominamy, że w czasie burz i ulew należy postępować według następujących wskazówek:

 • Słuchaj aktualnych prognoz pogody – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi
 • Ulewę najlepiej przeczekać w pomieszczeniu
 • Jeżeli twój dom znajduje się na obniżonym terenie, zabezpiecz drzwi workami z piaskiem
 • Unikaj przebywania w najniższych kondygnacjach budynków (np. piwnicach), gdyż mogą zostać zalane. W miarę możliwości usuń z nich wartościowe przedmioty i urządzenia elektryczne
 • Sprawdź drożność rynien 
 • Sprawdź drożność rowów przy twoim domu
 • Jeśli korzystasz z parkingu podziemnego, w którym przy silnych opadach gromadzi się woda, wyprowadź z niego swój samochód
 • Jeśli akurat jedziesz samochodem, unikaj tuneli i dróg znajdujących się na obniżonym terenie
 • Unikaj przebywania w pobliżu małych zbiorników wodnych (cieków, potoków, rowów melioracyjnych), gdyż szybciej mogą wezbrać

Jeżeli jesteś zarządcą obiektu, sprawdź czy jest on przygotowany do przyjęcia i odprowadzenia dużej ilości wody. Wypompuj wodę ze zbiorników wyrównawczych i sprawdź drożność spływów wody terenu działki do kanalizacji deszczowej, zbiorników wyrównawczych czy rowów