Oświęcim. Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” – policjanci z prelekcją wśród młodzieży

Oświęcim. Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” – policjanci z prelekcją wśród młodzieży

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i podległych komisariatów Policji,  w ramach realizowanych programów oraz kampanii profilaktycznych  prowadzą zajęcia  dla uczniów szkół podstawowych oraz  ponadpodstawowych chcąc podnieść ich świadomość o zagrożeniach, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także konsekwencjach prawnych grożących osobom nieletnim w przypadku popełnienia czynu karalnego.

W dniu 3 i 4 kwietnia 2019 w związku z zainaugurowaną początkiem kwietnia br. przez MSWiA kampanią informacyjno – edukacyjną  pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” , której hasłem przewodnim jest „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, realizowaną w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, policjanci z Zespołu ds. Nieletnich oraz dzielnicowi  spotkali się z uczniami  Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu oraz uczniami klas siódmych Szkoły Podstawowej w Zaborzu. W ramach prelekcji policjanci poruszyli zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających, zagrożenia związane z cyberprzestępczością, przestępczością z nienawiści, a także omówili konsekwencje grożące osobom nieletnim w przypadku popełnienia czynu karalnego.   Ponadto policjanci opowiedzieli uczestnikom również o roli Policji i jej zadaniach, przypomnieli o historii polskiej Policji, która w tym roku obchodzi 100. rocznicę powstania. Omówili wyposażenie służbowe policjanta, a także przedstawili wyjątkowy charakter służby dzielnicowego.

Dzięki zajęciom z policjantami młodzi ludzie uzyskali wskazówki dotyczące unikania zagrożeń, szukania pomocy w trudnych sytuacjach, zapoznali się  z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne lub przejawy demoralizacji, co  w znacznym stopniu wpłynie na ich bezpieczeństwo.